Ochrona danych osobowych

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. W Spółce wdrożone  zostały przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są  jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich  ochrony.

Proces przetwarzania i ochrony danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie na adres: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. ul. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra (z dopiskiem „Kontakt z IODO”) lub  poprzez adres mailowy odo@ec.zgora.pl

Szanując Państwa prawo do informacji o realizowanych przez Spółkę procesach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz celach ich przetwarzania, przekazujemy poniżej klauzule informacyjne dla osób, których dane przetwarzamy.
W zależności od Państwa relacji z naszą Spółką, poniżej odnajdą Państwo odpowiednie informacje (klauzule informacyjne).

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. jest Filip Zając. 

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest - Anna Lipka.

odo@ec.zgora.pl