REMIT

Informacje wynikające z
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1227/2011
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii znaleźć można pod poniższym linkiem:


REMIT(ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency)