Władze

Zarząd

Radosław Czapski
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Od lipca 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Automatyka i Osprzęt Lotniczy.

Posiada ponad 20-to letnie doświadczenie w pracy w branży ciepłowniczej i energetycznej. Uczestniczył w budowie i eksploatacji bloków gazowych w układzie prostym i bloków gazowo-parowych.

W latach 2016-2020 jako Dyrektor Projektu oraz Wiceprezes Zarządu nadzorował budowę bloku gazowo-parowego z turbiną gazową klasy F o mocy ok. 500 MW w Elektrociepłowni Żerań.

Tomasz Woś
Wiceprezes Zarządu

W listopadzie 2020 r. powołany w skład Zarządu Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Zielonogórskiej. 

Od 2001 r. zawodowo związany jest z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A., gdzie pracował m.in. jako Kierownik Bloku Gazowo-Parowego, Kierownik Inżynierii Produkcji, Dyrektor Pionu Produkcji oraz Prokurent Spółki. 

 

 

Rada Nadzorcza

Marta Gawlik - Niemko – Przewodnicząca
Jacek Mastalerz – Wiceprzewodniczący
Ewa Maria Mikina – Członek

Prokurenci

Małgorzata Ptak-Bystrzyńska
Michał Laskowski