Produkcja i dystrybucja

Dane dla Elektrociepłowni "Zielona Góra" na koniec 2023 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 198 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 303 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,484 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,451 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 1,496 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 1,446 PJ
  • Sprawność wytwarzania: 64,07 %

Emisja CO2

  • Emisyjność produkcji EE - 0,31 [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2 - 0,6 mln t