Produkcja i dystrybucja

Dane dla Elektrociepłowni "Zielona Góra" na koniec 2021 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 198 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 303 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,318 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,293 PJ
  • Produkcja ciepła (brutto) - 1,669 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 1,427 PJ
  • Sprawność wytwarzania: 62,08 %

Emisja CO2

  • Emisyjność produkcji EE - 0,32 [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2 - 0,6 mln t