Produkcja i dystrybucja

Dane dla Elektrociepłowni "Zielona Góra" na koniec 2022 r.:

  • Moc elektryczna zainstalowana - 198 MWe
  • Moc cieplna zainstalowana - 303 MWt
  • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,061 TWh
  • Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,040 TWh
  • Produkcja ciepła (brutto) - 1,503 PJ
  • Produkcja ciepła (netto) - 1,445 PJ
  • Sprawność wytwarzania: 64,71 %

Emisja CO2

  • Emisyjność produkcji EE - 0,32 [t CO2/MWh]
  • Emisja CO2 - 0,6 mln t