Honorowe krwiodawstwo

Przy Elektrociepłowni „Zielona Góra” działa Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub swoją działalność rozpoczął w 1988 r. w strukturach ówczesnego Zakładu Energetycznego z ilością 54 członków. Współzałożycielami Klubu byli Ryszard Zadrożny, Ryszard Piotrowski, Władysław Piasecki. Od 1991 r. Klub działa samodzielnie przy Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

W 1997 Klub zorganizował zbiórkę darów dla powodzian z zaprzyjaźnionego klubu z Elektrowni „Turów” w Bogatyni za co został uhonorowany statuetką „Przyjaciel Ziemi Bogatyńskiej”.

Od 1996 r klub systematycznie bierze udział w spartakiadach klubów HDK PCK Energetyki RP. W 2019 r., przy wsparciu finansowym PGE Energia Ciepła, Klub był po raz trzeci w swojej historii organizatorem i gospodarzem Ogólnopolskiej Spartakiady Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Elektrowni i Elektrociepłowni Zawodowych RP. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 90 osób z całego kraju.

Klub za swoją działalność oraz krzewienie idei Honorowego Krwiodawstwa został wielokrotni wyróżniony przez Zarząd Główny PCK odznaczeniami honorowymi , a jego członkowie odznaczeniami państwowymi oraz honorowymi tj. Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Krzyż Kawalerski oraz Kryształowe Serce.

Przez lata działalności członkowie Klubu oddali ok. 750 litrów krwi. Obecnie Klub HDK PCK przy Elektrociepłowni „Zielona Góra” liczy sobie 34 członków.