Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła

Projekt Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła został zainaugurowany w czerwcu 2019 roku. W ramach projektu wszystkie oddziały i spółki zależne, wchodzące w skład linii biznesowej PGE Energia Ciepła, w tym również Elektrociepłownia „Zielona Góra”, współpracują ze szkołami technicznymi. Jako zaangażowany i odpowiedzialny pracodawca, PGE Energia Ciepła otwiera drzwi swoich zakładów dla młodzieży szkolnej i zaprasza ich do poznania kultury organizacyjnej, charakteru pracy, misji i wizji spółki. Obecnym i przyszłym absolwentom oferowana jest jasna ścieżka kariery w PGE Energia Ciepła.

 

Uczestnicząc w programie Energetycznej Kariery Elektrociepłownia "Zielona Góra" współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Dla uczniów organizowane są wykłady oraz wycieczki po części produkcyjnej w ramach cyklu spotkań w elektrociepłowni.

Prowadzone są także lekcje z zakresu budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa obowiązującej w zakładzie i w całej grupie kapitałowej PGE. W ramach tych spotkań organizowane są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i zasad ewakuacji. Co roku uczniowie z klas o profilu elektrycznym przyjmowani są również na praktyki i staże . Młodzież i nauczyciele towarzyszą pracownikom elektrociepłowni podczas Dnia Otwartego w Elektrociepłowni „Zielona Góra” oraz innych wydarzeń jak np. akcja Lasy pełne energii.