Społeczna odpowiedzialność biznesu

zsz-kopernik

Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła

Współpracujemy z Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze.

Sprawdź
czek-eczg

Dzielimy się ciepłem

Wspieramy rodziny w trudnej sytuacji materialnej.

Sprawdź
Jak zostać klientem?

Honorowe Krwiodawstwo

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Elektrociepłowni "Zielona Góra"

Sprawdź
lasy

Lasy pełne energii

Dbamy o lokalne środowisko.

Sprawdź

„Lasy pełne energii” to inicjatywa proekologiczna realizowana przez spółki Grupy Kapitałowej PGE, w tym również przez Elektrociepłownię „Zielona Góra”. Dzięki współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych i pod opieką leśników, wspólnie z młodzieżą szkolną, harcerzami i lokalnymi społecznościami, od roku 2001 Grupa PGE posadziła blisko pół miliona drzew, głównie sosen, świerków i dębów. Elektrociepłownia „Zielona Góra” dołączyła do akcji w roku 2018.

W 2019 r. reprezentacja Elektrociepłowni wsparła akcję sadzenia lasów organizowaną przed Lasy Państwowe w okolicach lotniska w Przylepie. Oprócz pracowników elektrociepłowni, ich rodzin i znajomych, do akcji dołączyli uczniowie klasy elektrycznej z Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Dzięki znakomitej organizacji ze strony leśników, około 40 osobowa grupa posadziła blisko 3000 sosen i brzóz.

Przy Elektrociepłowni „Zielona Góra” działa Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub swoją działalność rozpoczął w 1988 r. w strukturach ówczesnego Zakładu Energetycznego z ilością 54 członków. Współzałożycielami Klubu byli Ryszard Zadrożny, Ryszard Piotrowski, Władysław Piasecki. Od 1991 r. Klub działa samodzielnie przy Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

W 1997 Klub zorganizował zbiórkę darów dla powodzian z zaprzyjaźnionego klubu z Elektrowni „Turów” w Bogatyni za co został uhonorowany statuetką „ Przyjaciel Ziemi Bogatyńskiej”.

Od 1996 r klub systematycznie bierze udział w spartakiadach klubów HDK PCK Energetyki RP. W 2019 r., przy wsparciu finansowym PGE Energia Ciepła, Klub był po raz trzeci w swojej historii organizatorem i gospodarzem Ogólnopolskiej Spartakiady Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Elektrowni i Elektrociepłowni Zawodowych RP. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 90 osób z całego kraju.

Klub za swoją działalność oraz krzewienie idei Honorowego Krwiodawstwa został wielokrotni wyróżniony przez Zarząd Główny PCK odznaczeniami honorowymi , a jego członkowie odznaczeniami państwowymi oraz honorowymi tj. Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Krzyż Kawalerski oraz Kryształowe Serce.

Przez lata działalności członkowie Klubu oddali ok. 750 litrów krwi. Obecnie Klub HDK PCK przy Elektrociepłowni „Zielona Góra” liczy sobie 34 członków.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” uczestniczy w programie PGE Energia Ciepła pod nazwą „Dzielimy się ciepłem” przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W ramach programu, w 2022 roku Elektrociepłownia przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 60 tys. złotych z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wrażliwych społecznie. Blisko 150 rodzin w trudnej sytuacji materialnej otrzymało pomoc finansową na pokrycie rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Od 2008 roku przekazaliśmy ponad milion złotych na wparcie osób wrażliwych społecznie.

Projekt Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła został zainaugurowany w czerwcu 2019 roku. W ramach projektu wszystkie oddziały i spółki zależne, wchodzące w skład linii biznesowej PGE Energia Ciepła, w tym również Elektrociepłownia „Zielona Góra”, współpracują ze szkołami technicznymi. Jako zaangażowany i odpowiedzialny pracodawca, PGE Energia Ciepła otwiera drzwi swoich zakładów dla młodzieży szkolnej i zaprasza ich do poznania kultury organizacyjnej, charakteru pracy, misji i wizji spółki. Obecnym i przyszłym absolwentom oferowana jest jasna ścieżka kariery w PGE Energia Ciepła.

Uczestnicząc w programie Energetycznej Kariery Elektrociepłownia "Zielona Góra" współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze. Dla uczniów organizowane są wykłady oraz wycieczki po części produkcyjnej w ramach cyklu spotkań w elektrociepłowni.

Prowadzone są także lekcje z zakresu budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa obowiązującej w zakładzie i w całej grupie kapitałowej PGE. W ramach tych spotkań organizowane są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i zasad ewakuacji. Co roku uczniowie z klas o profilu elektrycznym przyjmowani są również na praktyki i staże . Młodzież i nauczyciele towarzyszą pracownikom elektrociepłowni podczas Dnia Otwartego w Elektrociepłowni „Zielona Góra” oraz innych wydarzeń jak np. akcja Lasy pełne energii.

Compliance

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

Nasze wartości to:

  • PARTNERSTWO – dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.
  • ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK! 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: https://www.gkpge.pl/grupa-pge/o-grupie/compliance