Misja spółki

Jesteśmy nowoczesnym i solidnym dostawcą energii elektrycznej i ciepła z Zielonej Góry. Spełniamy oczekiwania klientów i akcjonariuszy w oparciu o kompetencje i zaangażowanie pracowników działając w przyjaźni ze środowiskiem naturalnym.

  • Jesteśmy konkurencyjnym producentem ciepła i energii elektrycznej z Zielonej Góry, solidnym i godnym zaufania partnerem dla naszych klientów.
  • Posiadamy efektywną organizację wykorzystujemy nowoczesne techniki zarządzania, dzięki czemu osiągamy oczekiwany przez inwestora poziom rentowności.
  • Zarządzamy rynkiem ciepła sieciowego w Zielonej Górze, aktywnie poszukujemy możliwości jego rozwoju umacniając pozycję lidera.
  • Poza blokiem gazowo - parowym, będącym podstawowym urządzeniem wytwórczym, posiadamy inne nowoczesne źródła ciepła.
  • Utrzymujemy stabilną pozycję na rynku energii elektrycznej intensyfikując wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem.
  • Dążymy do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Prowadzimy działania w poszanowaniu środowiska naturalnego.
  • Jesteśmy zespołem kompetentnych i zaangażowanych pracowników utożsamiających się z celami Spółki.