Elektrociepłownia „Zielona Góra” wykonując działalność koncesjonowaną zobowiązana jest do ustalania taryf stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, tj. dla oferowanego ciepła, świadczenia usług jego przesyłania i dystrybucji oraz usług dystrybucji energii elektrycznej, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfy dla ciepła