Komfort cieplny: gdy na zewnątrz jest około zera stopni, a w mieszkaniu są 23 °C, to przez przegrody zewnętrzne (ściany, stropodach) ucieka o 15% więcej ciepła niż wtedy, gdy w pokojach utrzymujemy ok. 20 °C. Nocą, gdy śpimy i jesteśmy zdrowi, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 18°C. W kuchni, w zależności od wykonywanych w niej czynności wystarczy 18 °C lub 20 °C (gdy, przyrządzamy potrawy mamy dodatkowe źródło ciepła i nie ma potrzeby dogrzewać), natomiast w łazience 22-24 °C, żeby uniknąć wilgoci, a przede wszystkim czuć się komfortowo podczas kąpieli.

Określając najodpowiedniejszą dla siebie temperaturę unikniemy niepotrzebnego przegrzewania swojego mieszkania. Pamiętajmy, że każdy wzrost temperatury w mieszkaniu o 1 stopień daje około 10% wzrostu kosztów ogrzewania!

Regulacja temperatury: starajmy się wyregulować zawory termostatyczne tak, aby temperatury w poszczególnych pomieszczeniach dostosować do indywidualnych potrzeb każdego z nas oraz pory dnia. W pustym salonie i pokojach możemy zmniejszyć temperaturę o kilka stopni ustawiając zawór termostatyczny na niższe wartości. W przypadku naszej dłuższej nieobecności w mieszkaniu zawór termostatyczny powinien być przykręcony do minimum, nie mniej jednak niż do temperatury 16°C. Wychłodzenie mieszkania poniżej tej temperatury może mieć negatywny wpływ na budynek, jego zawilgocenie i zagrzybienie. Ponadto, ponowne ogrzanie bardzo wychłodzonego mieszkania pochłonie więcej energii niż stałe utrzymanie w nim optymalnej temperatury.

Kaloryfery: długie zasłony, zasłonięte meblami grzejniki i zamontowane na grzejnikach suszarki na ręczniki, bieliznę itp. mogą pochłonąć nawet 20 % ciepła! Grzejnik działa w sposób prawidłowy, jeżeli umożliwimy swobodny przepływ powietrza wokół niego. Zastawienie meblami grzejnika spowoduje, że będzie on oddawał ciepło do ogrzewanego pomieszczenia w bardzo ograniczonym zakresie i praktycznie będzie ogrzewał zastawiające go meble. Zasłonięcie grzejnika zasłoną spowoduje, że ogrzane powietrze będzie praktycznie od razu wywiewane przez nasze okna (zwłaszcza jeżeli są nieszczelne) i ciepło to zostanie bezpowrotnie stracone, a pokój będzie niedogrzany. Wszystkie grzejniki i zawory termostatyczne powinny być odsłonięte. Jeżeli istnieje taka możliwość, to nad grzejnikami warto zamontować półki. Dzięki temu ciepłe powietrze napływać będzie do środka pokoju, a nie pod sufit.

Ekrany za grzejnikami: ekrany chronią przed bezpośrednim nagrzewaniem ściany przy grzejniku i ucieczką ciepła na zewnątrz. Zwłaszcza, jeśli grzejnik schowany jest we wnęce, czyli ściana w tym miejscu jest cieńsza. Ekran ma za zadanie odbijać promieniowanie cieplne i izolować nie dopuszczając do ogrzewania ściany. Zamontowane za grzejnikami ekrany, pozwalają zaoszczędzić około 4% kosztów ogrzewania.

Odpowiednie wietrzenie: celem wietrzenia pomieszczenia jest wymiana "zużytego" powietrza na "świeże" (czynność powinna być wykonywana kilka razy dziennie w tym obowiązkowo przed snem).

  • odsuńmy zasłony i firanki,
  • 5-10 min przed wietrzeniem zamknijmy zawory termostatyczne w wietrzonym pokoju,
  • otwórzmy szeroko drzwi balkonowe lub okno (najlepiej dwa skrzydła),
  • opuśćmy pomieszczenie na czas wietrzenia (ok. 5 min.), w czasie wietrzenia powinniśmy zamknąć drzwi do wietrzonego pokoju
  • po przewietrzeniu, zamknijmy balkon lub okno
  • po około 5 minutach, po zakończeniu wietrzenia pomieszczenia otwórzmy zawory termostatyczne.

Nigdy nie uchylajmy lekko lufcików lub okien przez dłuższy czas! Efekt takiego "wietrzenia" będzie odwrotny: nie tylko nie przewietrzymy w sposób prawidłowy pomieszczenia, ale jeszcze dodatkowo spowodujemy wyziębienie ścian i wyposażenia, które są znakomitym akumulatorem ciepła.

Okna i drzwi: okna i drzwi są tymi elementami budynku, które mogą powodować duże straty ciepła. Jeśli mamy stare lub nieszczelne okna wymieńmy je na nowe. Jeżeli ich stan techniczny umożliwia dalszą eksploatację możemy je uszczelnić. Zakładając uszczelki pozostawmy jednak szczelinę umożliwiającą napływ świeżego powietrza. Pamiętajmy o tym, że prawidłowa wentylacja pomieszczeń ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Lodówka: wybierając nowe urządzenie zwróćmy uwagę, aby było ono w najwyższej klasie energetycznej – czyli od A do A++. W trakcie użytkowania regularnie rozmrażajmy zamrażarkę, usuwając szron i oblodzenie, gdyż już kilkumilimetrowa warstwa szronu może powodować konieczność częstszego załączania się agregatu chłodniczego, co wpływa na jego dłuższą pracę powodując tym samym zwiększenie zużycia energii nawet o 20 %. Nie ustawiajmy zbyt niskiej temperatury, tylko taką jaka jest wymagana, spowoduje to krótszą pracę i rzadsze włączanie agregatu.

Pralka: tak samo jak w przypadku lodówki, wybierając nowe urządzenie zwróćmy uwagę, aby było ono w najwyższej klasie energetycznej – czyli od A do A++. Jeśli to możliwe, uruchamiajmy pralkę tylko wtedy, kiedy zgromadzony jest pełny ładunek prania.

Oświetlenie: warto zamontować świetlówki kompaktowe – zużywają one 5 razy mniej prądu niż tradycyjne żarówki, a ponadto są o około 8 – 10 razy trwalsze od tradycyjnych żarówek. Pamiętajmy, że świetlówka kompaktowa pobiera w momencie załączenia tyle samo prądu, ile w ciągu 6 minut normalnego świecenia, więc jeżeli nie musimy na krótko jej wyłączać, to nie robimy tego. Jeżeli wolimy stosować zwykłe żarówki, to powinniśmy wiedzieć, że trzy żarówki o mocy 40W dają tyle samo światła, co jedna o mocy 100W. Utrzymujmy w czystości oprawy oświetleniowe i klosze żyrandoli.

Piekarnik elektryczny: jeżeli na 5 do 10 minut przed planowanym zakończeniem używania piekarnika wyłączymy go, to temperatura i tak będzie utrzymywać się na dotychczasowym poziomie. W ten sposób zaoszczędzimy energię prądu elektrycznego.

Komputer: nie zostawiajmy włączonego komputera, jeśli z niego nie korzystamy. Jeżeli nie będziemy używać komputera przez następne 15 minut, wyłączmy go. 15 minut pracy równoważy ilość energii potrzebną do ponownego włączenia.

Urządzenia w trybie uśpienia (stand-by): ładowarki telefoniczne oraz urządzenia posiadające czerwoną diodę kontrolną (np. telewizory lub monitory) pobierają prąd nawet jeżeli z nich nie korzystamy. W naszych mieszkaniach występuje po kilka takich urządzeń. Moc pobierana przez nie w czasie czuwania waha się w granicach od 0,5W do 35W, dlatego warto wyłączać z sieci te urządzenia, gdy z nich nie korzystamy. Przykładowo: drukarka włączona non-stop zużywa do 93% energii na tryb czuwania (stand-by), a tylko 7% na samo drukowanie.

Jeśli chcecie Państwo, aby Wasz obiekt (nieruchomość) został podłączony do sieci cieplnej lub rozważacie taką możliwość, wystarczy złożyć w kancelarii Elektrociepłowni wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Kroki postępowania opisane są w sekcji JAK ZOSTAĆ NASZYM KLIENTEM.

Na podstawie zawartej umowy przyłączeniowej, po zakończeniu działań związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, przygotowywana jest umowa kompleksowa sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłania ciepła. Aby ją zawrzeć klient powinien wypełnić i przesłać wniosek o zawarcie umowy kompleksowej.

Wszystkie wnioski, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce „DO POBRANIA” lub bezpośrednio na miejscu w Biurze Obsługi Klienta na ul. Zjednoczenia 103. Wszelkich potrzebnych informacji i wyjaśnień na temat zasad i warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej oraz zawarcia umowy sprzedaży ciepła udziela Biuro Obsługi Klienta EC ZG – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, tel. (+48) 68 4290 300.

Elektrociepłownia w Taryfie dla ciepła (hiperłącze) nie ma takiego elementu cenowego. Koszt podgrzewu 1m3 wody wyliczany jest przez administratorów bądź zarządców budynków według kosztów wynikających z faktur wystawionych przez Elektrociepłownię.

Elektrociepłownia prowadzi z odbiorcami rozliczenia dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przyłączach do węzłów cieplnych lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowach kompleksowych zawartych z tymi odbiorcami. A zatem jeśli Elektrociepłownia ma zawartą umowę z właścicielem budynku wielolokalowego lub jego zarządcą, to rozlicza się ze stroną umowy za ciepło dostarczone do takiego budynku, a w dalszej kolejności to zarządca czy administrator budynku zobowiązany jest rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o zasady ustalone w wewnętrznych regulaminach.

Elektrociepłownia nie może przedstawić kopii faktur wystawionych na spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową bezpośrednio mieszkańcowi spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ nie jest on stroną umowy kompleksowej sprzedaży ciepła zawartej z Elektrociepłownią. W takim przypadku mieszkaniec powinien się zwrócić bezpośrednio do spółdzielni bądź wspólnoty, która jest klientem Elektrociepłowni jako strona w umowie.

Elektrociepłownia zapewnia dostawę ciepła w sposób ciągły, bez względu na warunki atmosferyczne czy porę roku, sezon grzewczy może zatem trwać cały rok. Decyzję o rozpoczęciu lub zaprzestaniu dostawy ciepła na cele ogrzewania podejmuje sam odbiorca, który jest stroną umowy na sprzedaż ciepła. W przypadku kiedy chodzi o budynek będący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej czy Wspólnoty Mieszkaniowej decyzję o włączeniu lub wyłączeniu ciepła podejmują zarządcy czy administratorzy budynków. Zatem jeśli mieszkaniec bloku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej/ Wspólnoty Mieszkaniowej ma swoje życzenia dotyczące włączenia ogrzewania, to powinien takie sugestie kierować bezpośrednio do zarządcy czy administratora budynku.

Włączenie lub wyłączenie ogrzewania następuje po otrzymaniu od odbiorcy pisemnego wniosku w tej sprawie.

Nie płacą Państwo podwójnie za ciepła wodę. Wodociągi są dostawcą zimnej wody do wewnętrznej instalacji budynku i tutaj płacą Państwo za ilość faktycznego jej zużycia. Natomiast Elektrociepłownia jest dostawcą ciepła m.in. do celów podgrzania tej wody. Ciepła woda użytkowa to zawsze woda wodociągowa, tyle że ogrzana przez ciepło systemowe w węźle ciepłowniczym zamontowanym w budynku. Ciepła woda dostarczona z systemu ciepłowniczego do węzła cieplnego ogrzewa w wymienniku ciepła wodę z wodociągów – pierwotnie zimną, która po ogrzaniu płynie do kranów jako ciepła woda.

Według faktury wystawionej przez Elektrociepłownię płacą Państwo właśnie za ilość dostarczonego ciepła systemowego.

Rodzaje opłat pobieranych od odbiorcy ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania określa zawarta umowa kompleksowa i obowiązująca Taryfa dla ciepła. Zgodnie z określonymi w umowie przepisami prawa opłata za moc jest opłatą stałą ustaloną w oparciu o moc zamówioną na cały rok.

Opłata za zamówioną moc jest podzielona na 12 rat, a miesięczna rata opłaty za zamówioną moc, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej z lokalnego źródła ciepła.

Natomiast opłata za ciepło pobierana jest za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła i stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej z lokalnego źródła ciepła.

Za przyjmowanie i realizację zgłoszeń dotyczących awarii i nieprawidłowości odpowiada Pogotowie Ciepłownicze, które jest czynne całą dobę po numerem telefonu 993. Ponadto awarie i nieprawidłowości można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Elektrociepłowni:

na adres mailowy: bok@ec.zgora.pl
lub pod numerem telefonu: (+48) 68 4290 300 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Nie, Elektrociepłownia nie skupuje odpadów ani śmieci do spalania. W procesie wytwórczym Elektrociepłownia wykorzystuje jedynie gaz ziemny i awaryjnie olej opałowy.

Potwierdzenie sald odbiorców na koniec roku należy przesłać na adres:

PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Ciepłownicza 1
31-587 Kraków

Moc cieplna jest to ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika ciepła (w przypadku Elektrociepłowni - gorącej wody) w jednostce czasu.

Natomiast zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Wielkość mocy zamówionej określa się na podstawie bilansu ciepła danego obiektu. Moc cieplna jest składnikiem stałym, nie podlegającym rozliczeniu.

Klient Elektrociepłowni może wystąpić z wnioskiem o wykonanie analizy wykorzystania zamówionej mocy. Maksymalny okres analizy mocy wynosi 2 sezony grzewcze - powyżej tego okresu usługa jest dodatkowo płatna.

Klient Elektrociepłowni może również, o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej w zakresie okresu gwarantowanego, wystąpić z wnioskiem o zmianę wielkości zamówionej mocy. Zmiana taka możliwa jest jeden raz w roku, przy czym zgłoszenie zmiany musi nastąpić do dnia 15 września bieżącego roku z terminem obowiązywania od 1 stycznia roku następnego.

Wnioski, o których mowa powyżej dostępne są w sekcji Do pobrania a szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta.

Aby móc rozłożyć zaległość w płatnościach na raty, należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta Elektrociepłowni, podając szczegóły dotyczące sprawy, czyli np. na jaki okres i na ile rat zaległość w płatnościach miałaby być rozłożona. Po rozpatrzeniu wniosku, klient otrzymuje pisemną decyzję w tej sprawie.

Aby otrzymać duplikat faktury, należy zwrócić się pisemnie lub drogą mailową z prośbą o wystawienie takiego duplikatu.

W takim przypadku należy zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Elektrociepłowni aby wspólnie ustalić zasady zatrzymania takiego procesu. Każdy przypadek dotyczący procesu wstrzymania dostawy ciepła rozpatrywany jest indywidualnie, przy uwzględnieniu wszelkich powodów zaistniałej sytuacji.