Elektrociepłownia „Zielona Góra” podsumowała sezon grzewczy 2021/2022

01.08.2022

Sezon grzewczy 2021/2022 trwał 229 dni tj. od 23 września 2021 r. do 9 maja 2022 r. i był o 2 dni krótszy od poprzedniego

Elektrociepłownia ”Zielona Góra” sieciami o długości 134 km, dostarczyła w okresie grzewczym 1 133 760 GJ ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami byli przede wszystkim mieszkańcy Zielonej Góry, przedsiębiorstwa i obiekty użyteczności publicznej.

Zielonogórska elektrociepłownia jest największym dostawcą ciepła dla potrzeb ogrzewania miasta - udział w rynku ciepła w Zielonej Górze wynosi około 46%. Spółka obsługuje łącznie 1362 punkty odbioru ciepła, 1237 węzły cieplne oraz 5 lokalnych kotłowni gazowych, których jest właścicielem.

„Nasze działania są dostosowane do oczekiwań spółdzielni, zarządców i klientów indywidualnych. Dostawa ciepła jest uruchamiana i wstrzymywana zgodnie z wnioskiem odbiorcy. W okresach przejściowych pobór ciepła reguluje automatyka pogodowa, czyli system urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostosowanie ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić ciepło przez cały rok” – wyjaśnia Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, dyrektor handlu i rozwoju Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Zakończenie powszechnie zwanego „sezonu grzewczego”, czyli okresu kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania (od września do początku maja) to dla elektrociepłowni okres modernizacji i remontów a także kontynuacji zadań inwestycyjnych na sieciach ciepłowniczych. Z uwagi na realizowany od 2017 r. program rozwoju systemu ciepłowniczego w ramach Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Zielona Góra, zostaną przeprowadzone nowe inwestycje. Realizowane zadania dotyczą modernizacji sieci magistralnych, budowy nowych odcinków sieci i przyłączy, likwidacji węzłów grupowych, likwidacji kotłowni lokalnych oraz dostawy chłodu z ciepła sieciowego. Projekty będą kontynuowane do końca 2022 r a planowane efekty ich realizacji będą następujące:

Planowane efekty w latach 2017-2022 - Projekty ZITjmwielkość
Zmodernizowane/wymienione odcinki sieci ciepłowniczejkmok. 15
Budowa nowych odcinków sieci i przyłączykmok. 6
Ilość nowych węzłów indywidualnychsztuki114
Nowe przyłączaMWt8,6
Redukcja emisji CO2tony/rok2 767