Elektrociepłownia Zielona Góra z pozytywnym wynikiem auditu zewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

05.08.2022
model systemu zarządzania jakością

W dniach 6 - 9 czerwca 2022 r., w naszej elektrociepłowni odbył się audit certyfikujący na zgodność z normą ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz audit I nadzoru w zakresie norm ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 45001 (zarządzanie bhp).

Audyt został przeprowadzony przez czterech audytorów z jednostki certyfikującej - Polski Rejestr Statków S.A., która jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat.

W wyniku audytu zielonogórska elektrociepłownia otrzyma certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/EC 27001:2017 oraz utrzyma certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN ISO 45001:2018.

Na spotkaniu zamykającym audytorzy przedstawili:

  • spełnianie wymagań nowej, wdrożonej normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • silne strony organizacji, w tym m.in. widoczną dojrzałość Zintegrowanego Systemu Zarządzania w kontekście norm jakość, środowisko, bhp, dobry nadzór nad wykonawcami,
  • obserwacje o charakterze doskonalącym.

Wszystkim Pracownikom Elektrociepłowni „Zielona Góra” dziękujemy za profesjonalizm, zaangażowanie oraz włożony wkład w uzyskanie pozytywnego wyniku audytu.

 

system zarządzania EC Zielona Góra