Elektrociepłownia "Zielona Góra" przygotowuje się do zimy

08.09.2022
rury

Elektrociepłownia Zielona Góra przygotowuje się do zimy. Przez ostatnie kilka miesięcy prowadzone były prace związane z remontem kapitalnym Bloku Gazowo – Parowego oraz modernizacją turbiny gazowej. Obecnie trwają testy przygotowujące turbozespół oraz cały Blok Gazowo – Parowy do uruchomienia po modernizacji.

Na przełomie września i października 2022r.  planujemy rozpocząć okres grzewczy. W związku z tym w naszych harmonogramach realizacji nowych przyłączeń  oraz modernizacji sieci realizowane są zadania związane z przekazaniem do eksploatacji kolejnych elementów systemu ciepłowniczego. Do końca III kwartału w ramach projektów modernizacyjnych zrealizujemy ponad 2,5 km sieci ciepłowniczych magistralnych i osiedlowych. Prace przyłączeniowe do sieci cieplnej będziemy kontynuować także podczas sezonu grzewczego – oddając do użytkowania nowe obiekty oraz te przejmowane z rynku wtórnego. Do końca roku planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej 40 budynków oraz 11 obiektów wyposażyć w moduł przygotowania ciepłej wody. Łączny planowany przyrost mocy z projektów przyłączeniowych to około 7,23 MW – mówi Radosław Czapski, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.