Elektrociepłownia „Zielona Góra” dzieli się ciepłem z najbardziej potrzebującymi

21.12.2022
czek-eczg1

Elektrociepłownia Zielona Góra, w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem”, przekazała 21 grudnia br. czek na kwotę 60 tys. złotych, wspierając najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego.

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem”, przekazała 21 grudnia br. czek na kwotę 60 tys. złotych, wspierając najbardziej potrzebujących odbiorców ciepła sieciowego.

W ramach programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” zielonogórska elektrociepłownia przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 60 tys. złotych z przeznaczeniem na wsparcie rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej wyłoni odbiorców wrażliwych społecznie, którzy za otrzymane wsparcie będą mogli pokryć rachunki za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Warunkiem uczestnictwa w programie jest korzystanie z ciepła sieciowego dostarczanego przez zielonogórską elektrociepłownię.

- Akcję wspierającą odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej realizujemy od czternastu lat. Jesteśmy spółką działającą dla miasta i jego mieszkańców. Jako producent i jedyny dystrybutor ciepła sieciowego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych odbiorców – mówi Radosław Czapski, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

- Ciepły gest Elektrociepłowni dla podopiecznych MOPS stał się już doroczną przedświąteczną tradycją. Bynajmniej nie traktujemy go jako rutynowej praktyki, a zawsze budzi on w nas wiarę w dobro. Niezwykle doceniamy to, że za wielkimi instytucjami kryją się ludzie o otwartych sercach, którzy dostrzegają potrzeby innych. Dzięki Państwa ofiarności wszyscy zielonogórzanie mogą liczyć na ciepły dom nie tylko w wymiarze metaforycznym – mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

- Po raz kolejny Elektrociepłownia wychodzi z inicjatywą, która zapewnia ciepło i komfort tym, którzy nie zawsze mogą sobie na to pozwolić własnymi siłami. Każdy zasługuje, by żyć w godnych warunkach. Gwarantuję, że za pośrednictwem MOPS podarunek trafi do tych, którzy go najbardziej potrzebują. Takie wsparcie to nie tylko zdjęcie trosk z barków potrzebujących mieszkańców, ale również dowód bezinteresownej życzliwości – podkreśla Renata Mach, dyrektor MOPS w Zielonej Górze.

Środki przekazywane co roku na rzecz mniej zamożnych mieszkańców Zielonej Góry są przeznaczane na pokrycie opłat za ogrzewanie. Od początku trwania programu zielonogórska spółka przekazała już ponad 1,1 mln złotych na wparcie osób wrażliwych społecznie. W ubiegłym roku z pomocy finansowej skorzystało ok. 150 rodzin.

Ogólnopolski program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których spółka ma swoje elektrociepłownie, tj. m.in. w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze i Krakowie.