REMIT

Informacje wynikające z
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1227/2011
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii
znaleźć można pod poniższym linkiem:

REMIT
(ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency)

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE