Dane produkcyjne

W roku 2017 do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto 359 599 tys. Nm3 gazu ziemnego (w 2016 r. było 346 285 tys. Nm3) oraz 189 ton oleju opałowego (w 2016 r. – 16,1 ton). Zużyto również 1 012 065 m3 wody surowej ( w 2016 r. - 917 297 m3).

Energia elektryczna i cieplna produkowane były w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja). Ciepło produkowane było także w kotłach gazowo-olejowych.
 


Blok gazowo – parowy i kotły gazowo – olejowe

Wyszczególnienie

J.m.

2016 r.

2017 r.

Dynamika  2017/2016 (%)

Produkcja ciepła z kotłów EC (brutto)

GJ

5 340 977

5 659 217

105,96

    w tym na ciepło

GJ

1 543 790

1 560 725

101,10

    w tym na energię

    elektryczną

GJ

3 797 187

4 098 492

107,93

Produkcja energii

elektrycznej brutto

MWh

1 298 927

1 370 871

105,54

Produkcja energii cieplnej

brutto

GJ

1 543 790

1 560 725

101,10

Produkcja energii cieplnej netto

GJ

1 508 747

1 521 685

100,80

 


 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE