Dane produkcyjne

Energia elektryczna i cieplna produkowane były w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja). Ciepło produkowane było także w kotłach gazowo-olejowych.

Dane dla Elektrocieplowni "Zielona Góra" S.A. na koniec 2021 r.:


Moc elektryczna zainstalowana - 198 MWe

Moc cieplna zainstalowana - 303 MWt

Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,318 TWh

Produkcja energii elektrycznej (netto) - 1,293 PJ

Produkcja ciepła (brutto) - 1,669 PJ

Produkcja ciepła (netto) - 1,427 PJ

Sprawność wytwarzania: 62,08 %
Emisja CO2


Emisyjność produkcji EE - 0,32 [t CO2/MWh]

Emisja CO2 - 0,6 mln t 

 

 

 


 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE