10.01.2018

Nie marznij! Poproś zarządcę budynku o włączenie ogrzewania!

więcej
19.06.2015

REMIT archiwum

REMIT to Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.
więcej
10.01.2018

Technologia

Energia elektryczna i cieplna produkowane są w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja) oraz ciepło w kotłach gazowo-olejowych (w październiku 2012 r. całkowicie zrezygnowano ze spalania węgla).
więcej
10.01.2018

Dane produkcyjne

W roku 2017 do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto 359 599 tys. Nm3 gazu ziemnego (w 2016 r. było 346 285 tys. Nm3) oraz 189 ton oleju opałowego (w 2016 r. – 16,1 ton). Zużyto również 1 012 065 m3 wody surowej ( w 2016 r. - 917 297 m3).
więcej
10.01.2018

Urządzenia wytwórcze

więcej
04.06.2018

System ciepłowniczy

więcej
10.01.2018

Mapa sieci cieplnej

więcej
10.01.2018

REMIT

REMIT to Rozporządzenie (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.
więcej