Polecenie Zapłaty

to wygodny i bezpieczny sposób płacenia zobowiązań wobec naszej firmy.

1. Opis usługi

Elektrociepłownia Zielona Góra przesyła jak do tej pory faktury na wskazany przez Ciebie adres oraz zlecenie obciążenia rachunku do banku zgodnie z terminem płatności i kwotą wynikającą z faktury.
Na fakturze umieszczona zostanie nowa forma płatności pt.: POLECENIE ZAPŁATY, oznaczać to będzie, że za tą fakturę nie musisz już dokonywać płatności, zrobimy to za Ciebie, poprzez obciążenie Twojego rachunku.


2. Jakie są korzyści dla klientów?

 

 • oszczędzasz czas i pieniądze

 • Wierzyciel zleca transakcję obciążenia rachunku dłużnika w dniu płatności, nie ma obaw, że zostaną naliczone odsetki od nieterminowej płatności, jeśli zapewnisz środki na swoim rachunku.

 • Polecenie zapłaty jest zdecydowanie tańsze niż pozostałe formy płatności. Większość banków nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu od swoich klientów, w pozostałych bankach prowizja jest niższa niż przelew bankowy czy przekaz pocztowy.

 •  Nie musisz pamiętać o zapłacie za nasze zobowiązanie, faktura/rachunek zapłacą się same.

 • bezpieczeństwo

 • Polecenie zapłaty jest usługą gwarantowaną odpowiednimi regulacjami prawnymi

 • masz kontrolę nad transakcjami dokonywanymi poprzez polecenie zapłaty. Na Twoim rachunku bankowym widnieje kwota pobrana przez wierzyciela, możesz ją porównać z fakturą przez nas przesłaną.

 • w przypadku wątpliwości możesz odwołać transakcję lub zrezygnować z rozliczenia poprzezPolecenie Zapłaty.

   

3. Jak uruchomić usługę?

- wypełnij druk zgody na obciążenie rachunku :
 

 • Osoby indywidualne podają imię i nazwisko oraz dokładny adres, podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają nazwę firmy oraz jej adres.

 • Nazwa banku oraz nr rachunku bankowego, na którym będą dokonywane rozliczenia
  Zaznacz właściwy status: odbiorcy indywidualni lub pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą

 • 10-cio cyfrowy identyfikator płatności. Do uzupełnienia pozostaje sześć cyfr- jest to twój nr odbiorcy. Jeśli otrzymujesz faktury z indywidualnym nr rachunku do wpłat to sześć ostatnich cyfr oznacza Twój nr odbiorcy. Cechą charakterystyczną takiego numeru rachunku bankowego jest ostatnie 10 cyfr (cztery  zera oraz sześciocyfrowy identyfikator klienta), przykład poniżej:  
  BANK – PeKaO S.A.
  NR RACH – PL50124020929744000000118867

 • Jeśli nie został nadany dla Ciebie indywidualny nr rachunku bankowego i otrzymujesz faktury ze wskazaniem innego rachunku podstawowego Elektrociepłowni Zielona Góra SA  i skontaktuj  się z Biurem Obsługi Klienta tel: (+48) 68 4290 300 lub mail: bok@ec.zgora.pl
 • Podpisując wypełniony formularz, pamiętaj aby Twój podpis na druku zgody był identyczny jak ten złożony na karcie wzorów podpisów w Twoim banku. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo przystaw pieczątkę firmową.
   

Egzemplarz dla wierzyciela przekaż listownie lub osobiście do naszego Biura Obsługi Klienta przy ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, drugi egzemplarz przekaż do banku obsługującego Twój rachunek.

Upewnij się, że Twój bank zawarł porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania usługi Polecenie Zapłaty.

 

4. W załączeniu druki zgody na obciążenie rachunku  i odwołanie zgody.
 


zgoda na obciążanie rachunku


cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

Więcej szczegółów o usłudze Polecenia Zapłaty można znaleźć na ogólnodostępnej stronie internetowej: www.poleceniezaplaty.org.pl

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE