Podłączenie do M.S.C - dokumenty do pobrania

Jak podłączyć się do miejskiej sieci cieplnej? Jeśli chcecie Państwo, aby Wasz obiekt (nieruchomość) został podłączony do miejskiej sieci cieplnej lub rozważacie taką możliwość, wystarczy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

KROK 1
  

Aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia do s.c., należy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej (W1):


Wniosek zawiera:
 

 • dane wnioskodawcy,
 • określenie zamówionej mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i inne,
 • charakterystykę techniczną obiektu,
 • planowany termin poboru ciepła.


Do wniosku należy dołączyć:
 

 • plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego.

 

KROK 2

 

Aby uzyskać warunki przyłączenia do s.c., należy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek
o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej (W2)
:


Wniosek zawiera:
 

 • dane wnioskodawcy,
 • określenie zamówionej mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, podgrzewu ciepłej wody użytkowej i inne,
 • charakterystykę techniczną obiektu,
 • planowany termin poboru ciepła.


Do wniosku należy dołączyć:

 

 • plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z oznaczeniem lokalizacji węzła cieplnego.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło (wypis księgi wieczystej).
 • mapę władania, obejmującą przedmiotową nieruchomość wraz z działkami przyległymi do niej i wykazem właścicieli tych działek.
 • wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą.
 • pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń w jego imieniu.
   

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących możliwości przyłączenia obiektu i dostawy ciepła przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” udziela Biuro Obsługi Klienta - od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00
tel. (+48) 68 4290 300.
Po przeprowadzeniu rozmów i uzgodnieniu optymalnych warunków dla stron zostaje zawarta umowa o przyłączenie. Umowa określa między innymi zakres, sposób finansowania inwestycji oraz termin rozpoczęcia dostawy ciepła i jest podstawą do przystąpienia do realizacji prac. Załącznikiem do umowy jest dokument zawierający szczegółowe warunki przyłączenia.
 

Plan Sieci Cieplnej
MapaSieci.jpg


Pobierz wniosek (format *.doc, *.pdf):
  pdf new.jpg Wytyczne wykonania pomieszczeń węzłów cieplnych zasilanych z SC
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 1
Protokół przerwania dostawy ciepła
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 2
Protokół ze sprawdzenia - demontażu licznika ciepła
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 3a
Zapytanie o określenie mozliwości przyłączenia
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 3b
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 4
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 5
Protokół rozpoczęcia dostawy energii cieplnej
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 6
Protokół odbioru technicznego
doc new.jpg pdf new.jpg

Formularz nr 7
Wzór pisma dot. zmiany wielkości mocy

doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 8
Analiza wykorzystania zamówionej mocy cieplnej
doc new.jpg pdf new.jpg Formularz nr 9
e-faktura


Do odczytania dokumentów w formacie pdf musisz posiadać Adobe Reader (program jest bezpłatny).
 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE