Dezynfekcja instalacji ciepłej wody

Informacja o ofercie termicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody

W instalacjach ciepłej wody użytkowej, niezależnie od źródła jej podgrzewu, istnieje ryzyko namnażania się struktur drobnoustrojów, które w szczególnych okolicznościach mogą zagrażać zdrowiu użytkowników instalacji. Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii mogą występować w instalacjach ciepłej wody i urządzeniach o niskim natężeniu przepływu oraz w odcinkach instalacji działających okresowo. Jedną z bakterii mogących powodować zagrożenie dla zdrowia użytkowników jest Legionella pneumophila.

Metody dezynfekcji instalacji to między innymi: odkażanie chemiczne, promieniowanie UV lub przegrzew termiczny.

Przegrzew termiczny (przy spełnionych warunkach technicznych instalacji ciepłej wody) w temperaturze około 70oC jest metodą tanią, nie wymagającą ingerencji w instalację i szybką w realizacji.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. informuje o możliwości zakupu usługi dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej metodą termiczną. Termiczna dezynfekcja instalacji jest realizowana poprzez upuszczanie wody z każdego punktu poboru przez kilkanaście minut po podniesieniu temperatury do około 70oC.

Wykonanie usługi możliwe jest w okresie jesienno – zimowym, gdy parametry wody w sieci ciepłowniczej umożliwiają podgrzew wody w instalacjach odbiorczych powyżej 70oC.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt Obsługą Klientów,
tel. (+48) 68 4290 300 lub Wydziałem Marketingu tel. (+48) 68 4290 263.
 


pobierz