Elektrociepłownia ponownie otwiera stacjonarne Biuro Obsługi Klientów

Przywrócona została stacjonarna obsługa klientów z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Dla zachowania bezpieczeństwa klientów i pracowników, wprowadzono zasady obsługi zgodne z zaleceniami administracji państwowej:

 

 

  • obowiązek zakrywania ust i nosa,
  • obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska obsługi,
  • obowiązek zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych osób,
  • wewnątrz BOK może przebywać tylu klientów, ile jest uruchomionych stanowisk bezpośredniej obsługi.

 

 

Elektrociepłownia„Zielona Góra” nadal zachęca do korzystania w pierwszej kolejności z kontaktu zdalnego:

  • poczty tradycyjnej - korespondencję należy kierować na adres: 
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
ul. Zjednoczenia 103 
65-120 Zielona Góra
  • poczty elektronicznej - korespondencję należy kierować na adres: 
  • telefonów:

(+48) 68 4290 444
(+48) 68 4290 300 - Biuro Obsługi Klientów
Pogotowie Ciepłownicze 993 - obsługuje interwencje związane z awariami sieci ciepłowniczej

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE