OSD

Raport z konsultacji projektu IRiESD.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
Komunikat o rozpoczęciu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

 

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.