OSD

Raport z konsultacji projektu IRiESD.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
Komunikat o rozpoczęciu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci.
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych.
Lista sprzedawców energii elektrycznej.
Standardowe profile energi elektrycznej dla odbiorców.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do ECZG.
Wzor umowy GUD  ECZG  2019.
Wzor umowy GUD K  ECZG 2019.
Jak zmienić sprzedawcę - krok po kroku.
Wyciąg z IRiESD procedura zmiany sprzedawcy e.e.