25.05.2020

Elektrociepłownia ponownie otwiera stacjonarne Biuro Obsługi Klientów

Przywrócona została stacjonarna obsługa klientów z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
więcej
10.06.2010

Nasza oferta

Oferujemy dostawę ciepła dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji. Ponadto istnieje możliwość realizacji budowy przyłącza cieplnego i węzła cieplnego w zależności od uzgodnień zawartych w umowie przyłączeniowej.
więcej
15.06.2022

Taryfy na Ciepło

więcej
29.01.2020

Cyberbezpieczeństwo - archiwum

Poprzednie komunikaty
więcej
14.02.2022

Taryfy dystrybucji energii elektrycznej

więcej
31.03.2022

OSD

więcej
20.03.2013

Polecenie Zapłaty

to wygodny i bezpieczny sposób płacenia zobowiązań wobec naszej firmy.
więcej
09.01.2012

Jak płacić mniejsze rachunki

więcej
30.05.2014

Nie marznij jesienią

Złota polska jesień – to okres jeszcze ciepłych słonecznych dni, ale już chłodniejszych, a nawet zimnych nocy.
więcej
20.05.2022

Standardy Obsługi Klienta

więcej
23.02.2022

Podłączenie do M.S.C - dokumenty do pobrania

Jak podłączyć się do miejskiej sieci cieplnej? Jeśli chcecie Państwo, aby Wasz obiekt (nieruchomość) został podłączony do miejskiej sieci cieplnej lub rozważacie taką możliwość, wystarczy złożyć w naszej kancelarii wypełniony wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.
więcej
25.02.2022

Cyberbezpieczeństwo

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 5 lipca 2018 o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560, zwanej dalej „UKSC”), na mocy której Minister Energii wydał decyzję o uznaniu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. za Operatora Usługi Kluczowej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzania ciepła, przesyłanie ciepła oraz dystrybucji ciepła będziemy Państwa cyklicznie informować, na czym polegają zagrożenia cyberbezpieczeństwa w zakresie związanym ze świadczoną przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. usługą kluczową i o sposobach zabezpieczenia się przed nimi.
więcej
30.06.2010

Nasi klienci

więcej
20.05.2021

Efektywność energetyczna

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.
więcej
10.02.2022

Przeciętne zużycie ciepła i energii elektrycznej w grupie taryfowej

więcej

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE