Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. utrzymuje wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który funkcjonuje w oparciu o wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001      Systemy zarzadzania jakością.
  • PN-EN ISO 14001    Systemy Zarządzania Środowiskowego.
  • PN-ISO 45001          Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przyjęcie powyższych standardów w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. pozwala Zarządowi, Dyrekcji i kierownictwu skuteczniej spełniać wymagania przepisów prawnych i innych, planować, realizować oraz doskonalić procesy i pracę w organizacji.

Zgodnie z wymaganiami w/w norm ustanowione są i przyjęte w EC ZG Deklaracje Zarządu Spółki:

  • w sprawie Polityki jakości Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
  • w sprawie Polityki środowiskowej Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
  • w sprawie Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Deklaracje zostały ustanowione z uwzględnieniem wymagań i zasad korporacyjnych, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, w tym w szczególności pracowników EC ZG. Zostały one zakomunikowane wszystkim pracownikom EC ZG oraz innym osobom pracującym w imieniu i na rzecz EC ZG.

Nadzór nad ZSZ w EC ZG sprawuje Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest zobowiązany do jego monitorowania oraz doskonalenia.
 

Deklaracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Deklaracja Środowiskowa
pdf new.jpg Deklaracja Jakości                     

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE