Władze

Zarząd Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:
 

 • Radosław Czapski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • Tomasz Woś - Wiceprezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 

 • Marek Sterniczuk – Przewodniczący
 • Jacek Mastalerz – Wiceprzewodniczący
 • Janusz Lichota
 • Paweł Konieczny
 • Małgorzata Śledziewska
 • Arkadiusz Szymoniuk
 • Marta Gawlik - Niemko

 

​Prokurenci
 

 • Małgorzata Ptak-Bystrzyńska
 • Jarosław Ogórek

 

 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE