Władze

Zarząd Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:
 

  • Radosław Czapski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Tomasz Woś - Wiceprezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 

  • Marek Sterniczuk – Przewodniczący
  • Jacek Mastalerz – sekretarz
  • Janusz Lichota
  • Paweł Konieczny
  • Małgorzata Śledziewska
  • Arkadiusz Szymoniuk

 

​Prokurenci
 

  • Małgorzata Ptak-Bystrzyńska

 

 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE