Władze

Zarząd Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:
 

  • Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 

  • Adam Lewandowski – przewodniczący
  • Jacek Mastalerz – sekretarz
  • Janusz Lichota
  • Paweł Konieczny
  • Marek Sterniczuk

 

​Prokurenci
 

  • Małgorzata Ptak-Bystrzyńska
  • Tomasz Woś 

 

 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE