Schemat organizacyjny


Schemat organizacyjny obowiązujący w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. od 1 grudnia 2018 r.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 r. - 139 osób.

pdf new.jpg Schemat Organizacyjny

Dokument zamieszczony jest w formacie pdf, aby go odczytać musisz posiadać Adobe Reader (program jest bezpłatny).

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE