Ład korporacyjny

I. STATUT

 

STATUT STATUT SPÓŁKI (tekst jednolity)

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

 

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra
Tel.  (+48) 68 4290 444
Fax. (+48) 68 3271 060
e-mail kancelaria@ec.zgora.pl

NIP: 929 000 69 02
REGON: 970299278

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040284. Kapitał zakładowy 13 853 150 zł (wpłacony w całości).

 


III. OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Aktualnie brak ogłoszeń

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE