Ład korporacyjny

I. STATUT

 

STATUT

STATUT SPÓŁKI (TEKST JEDNOLITY)

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

 

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra
Tel.  (+48) 68 4290 444
Fax. (+48) 68 3271 060
e-mail kancelaria@ec.zgora.pl

NIP: 929 000 69 02

REGON: 970299278

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000040284. Kapitał zakładowy 13 853 150 zł (wpłacony w całości).

 

 


III. OGŁOSZENIA SPÓŁKI


 

STATUT

Ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 grudnia 2021 r.

   
Informacja o realizowanej strategii podatkowej Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
   

 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE