Przetargi

W tym dziale znajdą Państwo aktualne ogłoszenia
o zamówieniach podlegających ustawie
Prawo Zamówień Publicznych

  Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla laboratoriów PGE Energia Ciepła S.A., Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni "Zielona Góra S.A." oraz PGE Toruń S.A.,

numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/01919/2020
  Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.,

numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/01874/2020
  Usługi w ramach montażu, demontażu oraz modernizacji węzłów ciepłowniczych wraz z ich infrastrukturą na terenie Zielonej Góry",

numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZWR/01788/2020 
Dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych do budynków nr 1 i 2 przy Osiedlu Śląskim w Zielonej Górze",

numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZWR/01842/2020
 

Modernizacja rozdzielni 6kV RB1 i RB2 w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCI/01663/2020

  Sukcesywne dostawy kwasu solnego i ługu sodowego dla PGE Energia Ciepła S.A., Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. oraz ZEW KOGENERACJA S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCK/01438/2020
 

Przeglądy i konserwacje urządzeń AKPiA wraz z systemem Valmet/DNA w Elektrociepłowni „Zielona Góra S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCS/01475/2020

                 

Obsługa serwisowa systemu telemetrii w Elektrociepłowni „Zielona Góra" S.A.,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSW/01418/2020 

Dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych do budynków wraz z likwidacją istniejących kotłowni lokalnych oraz adaptacją pomieszczeń węzłów cieplnych w Zielonej Górze,

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCS/01293/2020

Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy
Al. Niepodległości 33 i 35, budynku salonu samochodowego
przy ul. Świebodzińskiej i budynku L9 przy
ul. Łężyca-Ciesielska w Zielonej Górze:

 

Zadanie 1: Budowa przyłącza sieci cieplnej do istniejącego
budynku mieszkalnego przy Alei Niepodległości 33 w Zielonej Górze

 

Zadanie 2: Budowa odcinka sieci cieplnej wraz z przyłączem
do budynku mieszkalnego przy Al. Niepodległości 35 w Zielonej Górze

 

Zadanie 3: Budowa przyłącza sieci cieplnej do projektowanego
budynku salonu samochodowego z serwisem przy
ul. Świebodzińskiej w Zielonej Górze

 

Zadanie 4: Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączem
do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnych L9
przy ulicy Łężyca – Ciesielska w Zielonej Górze

 

2020-07-13

Budowa i przebudowa magistralnej sieci cieplnej wraz z przyłączami
w Zielonej Górze

 

2020-07-08

 

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej
i obuwia bezpiecznego/roboczego

2020-07-01

Budowa przyłącza sieci cieplnej do projektowanego budynku
„E” Focus Mall przy ul. Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze

2020-06-02

Dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego
do budynku usługowego „E” przy ul. Wrocławskiej 17 w Zielonej Górze

2020-06-02


 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE