Przetargi

W dziale tym znajdą Państwo aktualne ogłoszenia

o zamówieniach podlegających ustawie

Prawo Zamówień Publicznych

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A.

 

 

Sukcesywna dostawa środków odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej

  Świadczenie usług przeglądowych i usuwanie awarii w obiektach linii blokowej 220kV wraz z polem w Elektrociepłowni „ Zielona Góra” S.A. i wybranymi urządzeniami w Stacji Elektroenergetycznej Leśniów
Budowa przyłącza sieci cieplnej do obiektów Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  Modernizacja turbiny gazowej 9E.03 w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. oraz serwis turbozespołu gazowego
Dostawa i wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplno-chłodniczego dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
Przebudowa magistrali VI w Zielonej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Rozbiórka i budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Ptasiej i Wiśniowej w Zielonej Górze


 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE