Ogłoszenia

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. oferuje do najmu, bazę – ogrodzony wydzielony kompleks położony przy ul. Chemicznej 7 w Zielonej Górze. Nieruchomość składa się z budynków, w których są pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym, garażowe, magazynowe i warsztatowe oraz teren utwardzony i nieutwardzony.

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE