Działana Bieżące - Archiwum 2017

Aktualności - archiwum 2017:

Porozumienie z Miastem

29 grudnia 2017 r.

 

Przedstawiciele EC ZG podpisali porozumienie z prezydentem Zielonej Góry w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego. Spółka przekazała Miastu darowiznę w kwocie 70  tys. zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wytypuje około 150 rodzin, które skorzystają z pomocy EC ZG.

Podpisanie umów z NFOŚiGW

19 grudnia 2017 r.

 

Zarząd podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trzy umowy na dofinansowanie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, trzech projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego.

Nagroda krajowa

29 listopada 2017 r.

 

Na Zamku Królewskim w Warszawie przedstawiciele EC ZG odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w kraju w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii średnich przedsiębiorstw.  Ponadto Prezes Marian Babiuch odebrał dyplom okolicznościowy od Zarządu Business Centre Club dla Spółki  oraz dyplom od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Nagroda regionalna

23 listopada 2017 r.

 

W zielonogórskiej Palmiarni Prezes Marian Babiuch i Wiceprezes Monika Łabuz-Suwała odebrali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy Franciszka Grześkowiaka dyplom  przyznany EC ZG za zajęcie I miejsca w regionie w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w kategorii średnich przedsiębiorstw.

Testy agregatu prądotwórczego

17-20 listopada 2017 r.

 

o godz.24.00 wyłączono planowo z ruchu blok gazowo – parowy w celu podłączenia  agregatu prądotwórczego  i przeprowadzenia testów ruchowych.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

14 listopada 2017 r.

 

W związku ze sprzedażą aktywów EDF w Polsce z członkostwa w Radzie Nadzorczej EC ZG zrezygnowali Jacques Mesdjian  i Nicolas Mitjaville. Zarząd KOGENERACJI powołał w skład Rady nowych członków - Macieja Korniluka i Magdalenę Wasiluk-Hassa. 24 listopada Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował w KRS zmiany w składzie Rady Nadzorczej EC ZG.

PGE zakupiła aktywa EDF w Polsce

13 listopada 2017 r.

 

Koncern EDF sfinalizował sprzedaż swoich aktywów w Polsce na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE). Tym samym dominującym podmiotem Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. za pośrednictwem spółki KOGENERACJA S.A. stała się spółka PGE.

Centrum Zero Wypadków otwarte

23 października 2017 r.

 

Wiceprezes EDF Polska Janusz Nowak, Prezes EC ZG Marian Babiuch oraz Wiceprezes EC ZG Dyrektor Generalny Monika Łabuz Suwała uroczyście otworzyli w Spółce Centrum Zero Wypadków. Centrum będzie służyć do szkolenia pracowników EC ZG oraz wykonawców w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie Spółki, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także obsługi sprzętu ppoż.

Podpisano umowy w  NFOŚiGW

16 października 2017 r.

 

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-EKO SYSTEM 2017, przedstawiciele EC ZG podpisali z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cztery umowy na realizację projektów EC ZG ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisanie umów z NFOŚiGW to duże wsparcie finansowe dla rozwoju sieci ciepłowniczej i poprawy jakości powietrza w mieście. Dotacja pozwoli na podłączenie do ekologicznej instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła następnych mieszkańców Zielonej Góry, zmniejszy się tym samym zanieczyszczenie powietrza nad miastem. Wszystkie zadania dotyczące modernizacji i rozwoju sieci mogą zostać zrealizowane dzięki utrzymywanej od lat dobrej współpracy z Miastem Zielona Góra. Dobre rozumienie wzajemnych potrzeb spowodowało, że projekty dotyczące rozwoju sieci zostały zapisane w Strategii ZIT i będą realizowane przy akceptacji i współpracy z Miastem w takich miejscach Zielonej Góry, jak np. Śródmieście.

Agregat zasilania rezerwowego

13 października 2017 r.

 

Do Elektrociepłowni dotarł agregat zasilania rezerwowego o mocy 2,5 MWe.  Firma Elektrobudowa zamontowała go na przygotowanym wcześniej fundamencie. Próby ruchowe agregatu odbędą się w drugiej dekadzie listopada br. Agregat zapewni  bezpieczeństwo pracy urządzeń produkcyjnych  oraz dostaw ciepła do odbiorców.

Dzień otwarty EC ZG

7 października 2017 r.

 

Pierwsi goście pojawili się na placu przed budynkiem Elektrociepłowni o godz. 9:30. Choć pogoda była dosłownie „w kratkę” chętnych do odwiedzenia ekologicznego producenta ciepła i energii elektrycznej było sporo. W sumie, po godz. 15:00 na liście gości figurowało 645 osób. Goście zwiedzali obiektyw Elektrociepłowni z przewodnikiem (blok gazowo-parowy, kotłownia gazowo-olejowa, Centrum Zero Wypadków). Spółka zaprezentowała elementy systemu ciepłowniczego oraz umożliwiła konsultacje i porady w zakresie ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej. Dla dzieci przygotowano stanowisko edukacyjne z doświadczeniami, malowanie twarzy, edukacyjne malowanki z zakresu energetyki. Atrakcją był „zadymiony” namiot, w którym można było sprawdzić swoją odporność na stres podczas symulowanego pożaru. Była również okazja spotkania się z zielonogórskim żużlowcem Mateuszem Tonderem, a dzieci i dorośli mogli sfotografować się równocześnie z maskotkami drużyny żużlowej Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra i drużyny koszykarskiej Stelmet BC Zielona Góra.

Blackout w Elektrociepłowni

5 października 2017 r.

 

W wyniku działania orkanu Ksawery na liniach energetycznych zasilających Główną Stację Zasilania w Leśniowie wystąpiły zwarcia doziemienia. Po godz. 19:00, na skutek działania zabezpieczeń odległościowych na liniach 220 kV, nastąpiło wyłączenie urządzeń produkcyjnych EC ZGF (bloku gazowo – parowego). Awarie linii 220 kV i 110 kV spowodowały, że w Zielonej Górze i okolicy prądu było pozbawionych 226 tys. mieszkańców. Wystąpił tzw. blackout. Elektrociepłownia zmobilizowała wszystkie zasoby i podjęła niezbędne działania mające na celu przywrócenie do pracy urządzeń produkcyjnych, jak tylko zakończona zostanie naprawa sieci elektroenergetycznej przez operatora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W godzinach nocnych (po 22:00) PSE zasiliła GSZ w Leśniowie linią 110 kV. W EC ZG pojawiła się energia elektryczna, co umożliwiło szybkie uruchomienie kotłów gazowo – olejowych i dostawy ciepła do miasta. W EC ZG dokonano przeglądu wszystkich urządzeń, sprawdzono zabezpieczenia. 6 października, w bezpieczny sposób, zgodnie z procedurami, rozpoczęto uruchamianie bloku gazowo – parowego. BGP produkowała energię elektryczną i ciepło od godz. 10:45. Kotły gazowo – olejowe wyłączono do rezerwy.

Certyfikat dla Elektrociepłowni

25 września 2017 r.

 

Podczas gali Konkursu Lubuski Lider Biznesu w Żaganiu z udziałem regionalnych władz administracyjnych i samorządowych, ministra rodziny, pracy i spraw socjalnych,  lubuskich parlamentarzystów, Prezes Marian Babiuch odebrał przyznany EC ZG Certyfikat  Lubuskiego Lidera Biznesu w kategorii średnie przedsiębiorstwo.

Rozpoczęto sezon grzewczy

21 września 2017 r.

 

Elektrociepłownia rozpoczęła dostarczanie ciepła o swoich odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania.

 

Zakładowy Konkurs BHP

14 września 2017 r.

 

W Spółce przeprowadzony Konkurs wiedzy o BHP dla pracowników Spółki oraz lokalnego oddziału CUW EDF Polska. I miejsce zajął Michał Laskowski, drugi był Ireneusz Kotlarski,  trzeci Zdzisław Wroński. Zwycięzcy reprezentowali Elektrociepłownię w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o BHP zorganizowanym 28 września br. w Warszawie przez EDF Polska.

Prezes EC ZG odznaczony

11-13 września 2017 r.

 

Podczas XXI Forum Ciepłowników w Międzyzdrojach  Prezes Marian Babiuch odebrał Laur Ciepłownictwa w kategorii Zasłużony dla Ciepłownictwa przyznany przez Izbę Gospodarczą Polskie Ciepłownictwo.

Seminarium dla klientów

29 czerwca 2017 r.

 

Elektrociepłownia zorganizowała w Zielonej Górze seminarium dla kluczowych klientów pt. „Wyzwania lokalnego rynku ciepła – rozwój produktów i usług”.

EC ZG przekazała „czeki”

27 czerwca 2017 r.

 

W siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste przekazanie darowizn (łącznie 21 284  zł) wypracowanych w ramach prowadzonych na terenie Spółki wizyt menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. „Czeki” otrzymały wskazane przez pracowników EC instytucje w Zielonej Górze -Dzienny Dom „Senior– WIGOR, Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.

System funkcjonuje prawidłowo

12-14 czerwca 2017 r.

 

W EC ZG odbył się audyt nadzoru II Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS) przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Audyt potwierdził, że wdrożony System funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

Wypłata dywidendy

7 czerwca 2017 r.

 

Zgodnie z uchwałą ZWZ EC ZG z dnia 31maja br., akcjonariuszom wypłacono dywidendę z zysku netto za 2016 r. (64,58 zł/akcję).

Ruszył blok po remoncie

2 czerwca 2017 r.

 

Rozpoczęły się testy i ruch próbny bloku gazowo – parowego po remoncie. Od 5 czerwca, od godz.11.00, trwa komercyjna sprzedaż energii elektrycznej z bloku gazowo – parowego.

Dyrektor uhonorowany odznaką

1 czerwca 2017 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało Dyrektorowi Wsparcia Mirosławowi Badurkowi Odznakę „Przyjaciel Dziecka”.

Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdania

31 maja 2017 r.

 

We Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG, które przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2016 r., dokonało podziału zysku netto za 2016 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej działającym w tych organach w roku 2016.

Wspólne ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną

26 maja 2017 r.

 

W Spółce odbyły się wspólne ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną zakresie ewakuacji z komina bloku gazowo – parowego pracowników porażonych prądem elektrycznym oraz gaszenia pożaru  budynku turbiny parowej BGP.

Koniec sezonu grzewczego

15 maja 2017 r.

 

Ze względu na chłodne dni, sezon grzewczy w Zielonej Górze trwał dłużej niż w innych latach.

Planowy remont bloku

14 maja 2017 r.

 

O godz.24.00 wyłączono blok gazowo – parowy do planowego remontu (zakończenie 4 czerwca br.).

Głos EC ZG w dyskusji o smogu

31 marca 2017 r.

 

Wiceprezes Monika Łabuz-Suwała uczestniczyła w Redakcji Gazety Lubuskiej w debacie nt. walki ze smogiem w miastach Województwa Lubuskiego.

Wiceprezes Zarządu

27 marca 2017 r.

 

Do Spółki wpłynęło oświadczenie Zarządu KOGENERACJI o powołaniu Moniki Łabuz-Suwała z dniem 27 marca br. na Wiceprezesa Zarządu  EC ZG.

Prezes URE wydał decyzję zmieniającą koncesję

21 marca 2017 r.

 

Prezes URE wydał decyzję zmieniającą koncesję EC ZG na wytwarzanie ciepła – obecnie Spółka wytwarza ciepło o łącznej mocy 303,531 MWt w 16 źródłach – BGP, kotły gazowo – olejowe i 14 lokalnych kotłowniach gazowych.

Zmiany w Zarządzie Spółki

1 marca 2017 r.

 

Zarząd KOGENERACJI złożył oświadczenie o powołaniu Katarzyny Majchrzak do Zarządu EC ZG. Jednocześnie poinformował, że Marcin Ring złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu EC ZG ze skutkiem na dzień 5 marca 2017 r.

Odznaka dla Prezesa

15 lutego 2017 r.

 

Prezes EC ZG Marian Babiuch otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego.

Nowy ZSIP

26 stycznia 2017 r.

 

W EC ZG odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Na ZSIP wybrano Magdalenę Machinowską z Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wzmacniamy współpracę z PSP

11 stycznia 2017 r.

 

EC „Zielona Góra podpisała z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Zielonej Górze aneks do umowy o współpracy i współdziałaniu w akcjach ratowniczych z dnia 25 maja 2012 r. Aneks zawiera szczegółowe zapisy dotyczące wspólnych ćwiczeń przeciwpożarowych na terenie EC ZG. Uszczegółowiono też zasady udostępniania sprzętu i środków chemicznych niezbędnych do działań ratowniczych Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Spółka będzie również uczestniczyć w tworzeniu przez Komendę Miejską PSP Centrum Edukacyjnego „OGNIK”. EC wystawi w nim własną ekspozycję związaną z bezpieczeństwem pożarowym.

Działania Bieżące - Archiwum 2016