Działana Bieżące - Archiwum 2016

Aktualności - archiwum 2016:

Spotkanie z byłymi pracownikami EC ZG

19 grudnia 2016 r.

 

W siedzibie Spółki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami Spółki.

Elektrociepłownia pomaga

8 grudnia 2016 r.

 

Prezes Marian Babiuch i Dyrektor Generalny Monika Łabuz-Suwała podpisali porozumienie z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 70  tys. zł. Z pomocy EC ZG skorzystało prawie 150 rodzin.

Odznaka dla Dyrektora Generalnego

6 grudnia 2016 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało Dyrektorowi Generalnemu EC ZG  Monice Łabuz-Suwała Odznakę Zasłużonego działacza TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowywania i opieki nad dzieckiem.

Jubileusz EC ZG

27 października 2016 r.

 

W Filharmonii Zielonogórskiej i Palmiarni odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia utworzenia przedsiębiorstwa pn. Elektrociepłownia  „Zielona Góra”.

Nowa taryfa dla ciepła

10 października 2016 r.

 

Zarząd przyjął do stosowania przez okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. taryfy dla ciepła (zatwierdzone przez Prezesa URE decyzją z 26 września br.). Średnia wskaźnikowa cena ciepła dla odbiorcy końcowego wzrasta o 0,88 %.

Uruchomiono ogrzewanie w mieście

4 października 2016 r.

 

Na prośbę 45 % odbiorców ciepła uruchomiono ogrzewanie w budynkach spółdzielczych i instytucjach w mieście.

Seminarium dotyczące usług energetycznych

28-30 września 2016 r.

 

EC ZG wraz z KOGENERACJĄ zorganizowały w Polanicy dla współpracujących projektantów,  deweloperów, niektórych odbiorców ciepła,  seminarium pod tytułem „Usługi energetyczne”. Seminarium miało na celu przybliżenie tematyki i oferty usług energetycznych świadczonych przez Grupę EDF.

Ćwiczenia strażaków w EC ZG

20 września 2016 r.

 

W Spółce odbyły się ćwiczenia z udziałem jednostek bojowych Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze  w zakresie gaszenia pożaru zbiorników olejowych oraz dachu kotłowni gazowo-olejowej.

Spółka wypłaciła dywidendę

2 sierpnia 2016 r.

 

Zgodnie z uchwałą ZWZ EC ZG z dnia 2 czerwca br., akcjonariuszom EC ZG wypłacono dywidendę z zysku netto za 2015 r. (148,99 zł/akcję).

EC ZG wystawia stoisko

23 lipca 2016 r.

 

Elektrociepłownia uczestniczyła w miejskim pikniku naukowym przy Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Spółka wystawiła stoisko, a  przedstawiciel EC ZG Małgorzata Ptak-Bystrzyńska wystąpiła z prelekcją „Energia dla Miasta – w przyjaźni ze środowiskiem”.

Remont BGP

1 lipca 2016 r.

 

Rozpoczął się największy remont bloku gazowo – parowego od 12 lat jego funkcjonowania. Trwał 45 dni. W tym czasie ciepło dla mieszkańców było wytwarzane w kotle gazowo – olejowym. Podczas postoju bloku przeprowadzono remonty kapitalne turbiny parowej, łącznie z wymianą wirnika turbiny, inspekcję główną turbiny gazowej, remont pomp zasilających wysokoprężnych. Ponadto przeprowadzono  modernizację i pomiary kotła odzysknicowego, a także sprawdzono wszystkie elementy układów elektrycznych, automatyki i sterowania.

Nowi dyrektorzy EC ZG

1 lipca 2016 r.

 

Nowym Dyrektorem Generalnym EC ZG, w miejsce Marcina Ringa, jest Monika Łabuz-Suwała. Marcin Ring jest członkiem Zarządu Spółki.
1 sierpnia 2016 r.
Stanowisko Dyrektora Handlu w EC ZG objęła  Małgorzata Ptak-Bystrzyńska.

Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania

22-24 czerwca 2016 r.

 

W Spółce odbył się audyt nadzoru I Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS) przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Wyróżnienie w zakresie BHP

22 czerwca 2016 r.

 

W ramach Programu promowania bezpiecznej pracy „Pracuj z Głową” wyróżnienie otrzymał Bogdan Kiełbowski z firmy Konsalnet.

Wspólne świętowanie

14 czerwca 2016 r.

 

Pracownicy EC ZG i lokalnego oddziału EDF Polska oraz wykonawcy świętowali uzyskanie oceny 4,1 według skali DuPonta w zakresie  kształtowania kultury bezpieczeństwa EC ZG. Audyt kultury bezpieczeństwa który przeprowadził audytor  z firmy DuPont,  odbył się w EC ZG w dniach 12 – 13 maja 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG

24 maja 2016 r.

 

We Wrocławiu rozpoczęło się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący zarządził przerwę w obradach do 2 czerwca 2016 r. do godz.11.00. 2 czerwca wznowiono obrady. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2015 r., dokonało podziału zysku netto za 2015 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej działającym w tych organach w roku 2015.
W związku z zakończeniem kadencji 2 członków Zarządu - Mariana Babiucha i Wojciecha Heydla, Zarząd KOGENERACJI powołał 3-osobowy Zarząd EC ZG. Na prezesa ponownie wybrano Mariana Babiucha, nowym członkiem Zarządu została Monika Łabuz-Suwała. W  Zarządzie pozostał Marcin Ring. Skład Rady Nadzorczej powiększył się do 6 osób - nowym członkiem Rady został Wojciech Heydel.

Pożar na dachu budynku

20 maja 2016 r.

 

O godz. 15.35 na dachu budynku bloku gazowo – parowego wybuchł pożar. Ogień został szybko ugaszony przez wezwanych strażaków. Częściowemu spaleniu uległo pokrycie dachu (około 120 m2 papy) wraz z klapą oddymiającą i dwoma świetlikami. Nikt nie ucierpiał, nie było przerw w produkcji  energii elektrycznej i ciepła.

Wybory w PTEZ

17 maja 2016 r.

 

W Warszawie odbyło się XXIV Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,  które m.in. wybrało władze Towarzystwa na kolejną kadencję. Na prezesa Zarządu PTEZ ponownie wybrano Mariana Babiucha.

Spółka wspiera

16 maja 2016 r.

 

W siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste przekazanie darowizn (łącznie 21 620  zł) wypracowanych w ramach prowadzonych na terenie Spółki wizyt menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. „Czeki” przekazano czterem wskazanym przez pracowników EC organizacjom i instytucjom funkcjonującym w Zielonej Górze. Wsparcie otrzymały: Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, Dzienny Dom „Senior-Wigor” na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Zielonej Górze.

Nagrody dla najaktywniejszych

25 kwietnia 2016 r.

 

W ramach Programu promowania bezpiecznej pracy „Pracuj z Głową” wyróżnienia otrzymali: Czesław Kożdoń z firmy Konsalnet, Tomasz Wojciechowski z firmy Esox, Lesław Wesołowski z firmy KEAFER. Wręczono również  nagrodę Lidera BHP I kwartału 2016 r. Piotro-wi Czaplińskiemu z Działu Eksploatacji Sieci Ciepłowniczej i nagrodę Drużyny I kwartału 2016 pracownicom Laboratorium Zakładowego - Bożenie Wiśniewskiej, Grażynie Barańskiej, Dorocie Książkiewicz.

Elektrociepłownia Mecenasem Sportu

7 kwietnia 2016 r.

 

EC ZG otrzymała tytuł Mecenasa Sportu za wspieranie działalności sportowej w Zielonej Górze w roku 2015. Dyplom z rąk Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego odebrał podczas gali w zielonogórskiej Palmiarni Dyrektor Wsparcia Mirosław Badurek.

Elektrociepłownia wyróżniona

30 marca 2016 r.

 

EC ZG została jednym z laureatów plebiscytu „Laur bezpieczeństwa 2015” w grupie pracodawców tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikowi miejsca pracy. Plebiscyt zorganizowały Oddział Lubuski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Gazeta Lubuska. Medal odebrał Dyrektor Generalny Marcin Ring podczas gali plebiscytu na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Spotkanie z lekarzem nefrologiem

24 marca 2016 r.

 

Fundacja EDF Polska zorganizowała w siedzibie EC ZG dla pracowników Spółki i lokalnego Oddziału EDF Polska spotkanie z lekarzem nefrologiem dr Ireneuszem Haburą oraz badanie krwi w kierunku wykrywania chorób nerek.

Nagroda w programie „Pracuj z Głową”

21 marca 2016 r.

 

Podczas spotkania Komitetu Sterującego BHP wręczono nagrodę Bartoszowi Puzyrewskiemu pracownikowi firmy Bilfinger.

Żużlowcy w Elektrociepłowni

4 marca 2016 r.

 

W siedzibie EC ZG zorganizowano spotkanie dla pracowników Spółki oraz lokalnego Oddziału EDF Polska z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym drużyny żużlowej Ekantor.pl Falubaz  Zielona Góra, która wystartuje w ekstralidze żużlowej w sezonie 2016 r.
galeria zdjęć >>

Nagrody dla najaktywniejszych

29 lutego 2016 r.

 

Nagrodzono najbardziej aktywnych pracowników Elektrociepłowni zgłaszających nieprawidłowości w zakresie BHP w 2015 r.: Tomasza Lewczuka, Martę Słomkę, Grażynę Barańską. Ponadto w ramach programu promowania bezpiecznej pracy „Pracuj z głową” nagrodzono pracownika firmy Windpoldźwig Adama Talagę.

EC ZG wyróżnia

26 stycznia 2016 r.

 

Podczas spotkania Komitetu Sterującego  ds. BHP wybrano na Lidera BHP IV kwartału 2015 Maksymiliana Kaczorowskiego z Wydziału Wsparcia Produkcji. Nagrodzono rówież pracowników wykonawców ramach Programu „Pracuj z Głową”. Wyróżniono Piotra Berbekę z firmy  Bilfinger Industrial Services Polska; Tomasza Wyciszkiewicza z Przedsiębiorstwa POLMAR Marian Sienkiewicz; Tadeusza Słabonia z Zakładu Usługowego Instalacje Sanitarne Leszek Jóźwiak.

Nowa pompownia wody sieciowej

25 stycznia 2016 r.

 

W EC ZG odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji nowej pompowni wody sieciowej. Głównym wykonawcą pompowni jest firma KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o. 10 wysłużonych, ponad 40-letnich pomp zostało zastąpionych przez 4 nowoczesne pompy wirowe typu OMEGA o wydajności od  500 do 1200 m3/h. Pompy, napędzane są  silnikami o mocy 640 kW  na napięcie 6 kV z płynną regulacją obrotów silników (w układach sterowania zastosowano przemienniki częstotliwości firmy ABB).  Nowa, efektywna pompownia poprawi bezpieczeństwo oraz zapewni optymalizację dostaw ciepła do odbiorców. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali  Prezes firmy KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o. Jacek Dziarmakowski,  Zastępca Prezydenta Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk oraz Prezes EC ZG Marian Babiuch.
galeria zdjęć >>


Działania Bieżące - Archiwum 2015