Działana Bieżące - Archiwum 2015

Aktualności - archiwum 2015:
  

Wigilia z emerytami

17 grudnia 2015 r.

 

W siedzibie Spółki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami Spółki.

Wspólna Zabawa Mikołajkowa

6 grudnia 2015 r.

 

W sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się wspólna Zabawa Mikołajkowa dzieci i wnuków pracowników EC ZG i EDF Polska CUW oraz podopiecznych Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”. W zabawie uczestniczyło ponad 160 dzieci.

Odznaka dla Prezesa

4 grudnia 2015 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało Prezesowi EC ZG  Marianowi Babiuchowi Srebrną Odznakę Zasłużonego działacza TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowywania i opieki nad dzieckiem.

Nagrody dla wykonawców

30 listopada 2015 r.

 

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego BHP Prezes Marian Babiuch wręczył nagrody w ramach Programu promowania bezpiecznej pracy „Pracuj z Głową”. Nagrodzono pracowników wykonawców - Wojciecha Drabickiego z firmy Energoterm, Piotra Adamskiego z firmy ZPB Kaczmarek, Franciszka Długosza z firmy Esox.

EC ZG wspiera

30 listopada 2015 r.

 

Prezes Marian Babiuch oraz Dyrektor Generalny Marcin Ring podpisali w imieniu EC ZG porozumienie z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 70  tys. zł. Pomoc otrzyma około 200 rodzin.

Nagroda UDT dla Spółki

24 listopada 2015 r.

 

W rankingu  Urzędu Dozoru Technicznego  „Lider Bezpieczeństwa technicznego 2015”.  Elektrociepłownia „Zielona Góra” zdobyła tytuł lidera bezpieczeństwa w kategorii „użytkownik w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”. Nagrodę przyznaną EC ZG odebrał Prezes Marian Babiuch podczas III edycji konferencji UDT „Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju” w Ożarowie Mazowieckim.

Świętowanie dni bez wypadku w EC ZG

3 listopada 2015 r.

 

Z okazji 500 dni bez wypadku w EC ZG, zorganizowano uroczyste spotkanie z pracownikami Spółki, CUW oraz przedstawicielami wykonawców

Lider BHP  III kwartału 2015 r.

26 października 2015 r.

 

podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. BHP wręczono nagrodę Lidera BHP III kwartału 2015 r. pracownikowi EC Pawłowi Stellerowi. Nagrodzono również pracowników firm wykonawczych wyróżniających się w obszarze BHP: - Zenona Mrozika z Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych MAX-REM Sp. z o.o.; - Michała Szostaka z firmy PUH Kubica; Artura Cejmera z firmy MAZEL M.H. Mazurkiewicz.Sp.j.

EC ZG uruchamia drugi agregat chłodniczy

22 października 2015 r.

 

w Zielonej Górze odbyło się  uroczyste otwarcie Centrum Nauki Keplera - planetarium Wenus, w którym EC ZG zamontowała agregat chłodniczy do produkcji chłodu z ciepła sieciowego.

Spotkanie z odbiorcami ciepła

15 października 2015 r.

 

Elektrociepłownia zorganizowała w Górzykowie koło Zielonej Góry seminarium dla klientów ECZG na rynku ciepła. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz Zielonej Góry, zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, developerzy, przedstawiciele firm przemysłowych i handlowych, naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Hasłem przewodnim spotkania była efektywność energetyczna i dostępność ciepła sieciowego przez cały rok.

EC ZG z certyfikatem

8 października 2015 r.

 

w Ministerstwie Gospodarki, prezes Marian Babiuch odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w MG Grażyny Henclewskiej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Jerzego Kulińskiego, przyznany EC „Zielona Góra” , certyfikat Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Dzień otwarty EC ZG

3 października 2015 r.

 

Elektrociepłownia zorganizowała „Dzień otwartych drzwi”. Obiekty Spółki zwiedziło 461 osób.
galeria zdjęć >>

Odbiorcy poprosili załączenie ogrzewania

28 września 2015 r.

 

na prośbę Zarządów  Osiedla Zastal, Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ZGKiM,  Spółdzielni Zacisze uruchomiono ogrzewanie budynków  mieszkalnych i obiektów.

EC ZG nominowana w rankingu Urzędu Dozoru Technicznego

24 września 2015 r.

 

z wizytą w EC ZG przebywał prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski. Przekazał Spółce dyplom w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych, utrzymywania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki. Elektrociepłownia otrzymała nominację w rankingu UDT „Lider Bezpieczeństwa technicznego 2015” w kategorii „Użytkownik”.

Uroczyste otwarcie Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze

8 września 2015 r.

 

przedstawiciele EC ZG uczestniczyli w uroczystym otwarciu Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. W tym obiekcie EC ZG uruchomiła adsorpcyjny agregat chłodniczy zasilany ciepłem sieciowym do wytwarzania wody lodowej do układu klimatyzacji. Prezes Marian Babiuch  w krótkim wystąpieniu przedstawił innowacyjną metodę wytwarzania chłodu z ciepła EC ZG.

Wypłata dywidendy

26 sierpnia 2015 r.

 

zgodnie z uchwałami ZWZ EC ZG z dnia 15 czerwca 2015 r., akcjonariuszom  wypłacono dywidendę z zysku netto za rok 2014 (78,31zł/akcję) oraz z kapitałów  Spółki (104,00 zł/akcję).

Ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną

12 sierpnia 2015 r.

 

w EC ZG odbyły się wspólne ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną w Zielonej Górze w zakresie ewakuacji pracowników z objętego pożarem III piętra budynku administracyjnego. Zachowanie i działanie pracowników EC uzyskały pozytywną ocenę strażaków.
galeria zdjęć >>

Liderzy BHP  II kwartału 2015 r.

28 lipca 2015 r.

 

podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. BHP wręczono nagrody Lidera BHP II kwartału 2015 r. pracownikom EC - Dorocie Książkiewicz i Magdalenie Machinowskiej.

Taryfa dla ciepła

17 lipca 2015 r.

 

Zarząd przyjął do stosowania przez okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r. Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną przez Prezesa URE decyzją z 6 lipca br. (średnia wskaźnikowa cena ciepła dla odbiorcy końcowego wzrasta o 4,3 %).

Remont bloku gazowo – parowego

1-21 lipca 2015 r.

 

trwał planowy postój remontowy bloku gazowo – parowego. Od 21 do 25 lipca trwał ruch próbny bloku. Od 25 lipca trwa komercyjna sprzedaż energii elektrycznej z BGP.
galeria zdjęć >>

EC ZG laureatem Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

25 czerwca 2015 r.

 

EC „Zielona Góra” została laureatem Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Wraz z 21 organizacjami została wytypowana i wpisana przez Kapitułę  do Rejestru CPiOP.

Wspólne seminarium

24-26 czerwca 2015 r.

 

EC Zielona Góra i KOGENERACJA wspólnie zorganizowały w Zielonej Górze i Lubniewicach seminarium pt. „Chłód z ciepła sieciowego”. Uczestnicy seminarium zwiedzili instalację chłodu w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze zrealizowaną w ramach projektu pilotażowego EC ZG.

Walne Zgromadzenie EC ZG

15 czerwca 2015 r.

 

We Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2014 r., dokonało podziału zysku za 2014 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu i kończącym kadencję członkom Rady Nadzorczej. W skład nowej Rady Nadzorczej weszli, wskazani przez KOGENERACJĘ:  Laurent Guillermin – przewodniczący, Nicolas Mitjavile, Jacques Mesdjian, Jacek Piekacz.

Audytorzy potwierdzają

9-12 czerwca 2015 r.

 

Audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadzili w EC ZG  Audyt Odnowienia Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001,  PN-EN 14001 oraz PN-N 18001/OHSAS 18001.  Audyt potwierdził, że wdrożony ZSZ funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

Prezes wybrany po raz kolejny

12 czerwca 2015 r.

 

W Dychowie, odbyło się XVII Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Walne Zebranie po raz kolejny wybrało Mariana Babiucha na prezesa Zarządu Towarzystwa.

Sponsorowany wygrywa

9 czerwca 2015 r.

 

Sponsorowana m.in. przez Elektrociepłownię Zielona Góra drużyna koszykówki męskiej Stelmet Zielona Góra zdobyła tytuł Mistrza Polski 2015.

Pracownicy wybrali członka Rady Nadzorczej EC ZG

9 czerwca 2015 r.

 

W II turze wyborów pracownicy wybrali Jacka Mastalerza – mistrza urządzeń wytwarzania, na członka Rady Nadzorczej.

EC ZG przekazuje darowizny

27 maja  2015 r.

 

W siedzibie EC ZG odbyło się z udziałem lokalnych mediów uroczyste przekazanie darowizn (łącznie 11 016 zł) wypracowanych w ramach prowadzonych na terenie Spółki wizyt menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. „Czeki” przekazano przedstawicielom Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” oraz Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw.

Liderzy BHP  I kwartału 2015 r.

21 maja  2015 r.

 

W Elektrociepłowni wybrano Liderów BHP  I kwartału 2015 r. w kategorii Podwykonawcy. Zostali nimi pracownicy firmy P.H.U. „ESOX  -  operatorzy koparki: Dariusz Wilczyński i Grzegorz Marciniak.

Audyt kultury BHP

26 marca  2015 r.

 

W Spółce odbył się audyt kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w EC ZG przeprowadzony przez audytorów z Grupy EDF w Polsce. EC ZG uzyskała oceną 3,7 – najwyższą wśród spółek Grupy EDF  w Polsce.

Zmiany koncesji wytwarzanie ciepła

13 marca  2015 r.

 

Na wniosek EC ZG, w związku ze sprzedażą kotłowni gazowej,  prezes URE dokonał zmiany koncesji EC na wytwarzanie ciepła. Obecnie Spółka produkuje ciepło o mocy 303,6 MW w bloku gazowo – parowym, kotłowni gazowo – olejowej oraz 15 lokalnych kotłowniach gazowych.

Aktywny udział w konferencji

12-13 marca  2015 r.

 

Prezes Marian Babiuch i Dyrektor Handlu Maciej Tomaszewski uczestniczyli w Kazimierzu Dolnym w XV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetycznio – Ciepłowniczego POWERPOL. Obaj wystąpili w panelu „Ciepłownictwo vs. Odnawialne Źródła Energii”.

Prezes EC ZG w Komitecie ds. Energii i Polityki Klimatycznej

5 marca  2015 r.

 

Prezes Marian Babiuch został powołany w skład Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2013 – 2017.

Nowy Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ECZG

2 lutego  2015 r.

 

Zarząd KOGENERACJI powołał Marcina Ringa na członka Zarządu EC ZG. 5 lutego, Rada Nadzorcza EC ZG powołała M. Ringa na Dyrektora Generalnego Spółki.

Liderzy BHP

26 stycznia 2015 r.

 

Na  lidera BHP IV kwartału 2014 r. wybrano Annę Popek z Wydziału Dystrybucji Ciepła. Nagrodzono również najbardziej aktywnych pracowników zgłaszających nieprawidłowości w 2014 r.: Józefa Woźniaka,  Waldemara Janasa,  Ryszarda Ganczara, Pawła Stellera, Piotra Płazińskiego, Piotra Kaczmarka.

Nowa struktura organizacyjna

1 stycznia 2015 r.

 

Wszedł w życie nowy regulamin organizacyjny Spółki. W nowej strukturze Dyrektorowi Generalnemu podlegają trzy piony – Dyrektora Technicznego, Dyrektora Handlu, Dyrektora Wsparcia.


Działania Bieżące - Archiwum 2014