Działana Bieżące - Archiwum 2014

Spotkanie Wigilijne.

18 grudnia 2014 r.,

 

W siedzibie Spółki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami Spółki.

Tradycyjne spotkanie z odbiorcami ciepła.

12 grudnia 2014 r.,

 

W Zielonej Górze odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie przedstawicieli EC ZG  z odbiorcami ciepła sieciowego, których m.in. poinformowano o kierunkach rozwoju systemu ciepłowniczego oraz usług ciepłowniczych.

Nowy Statut EC ZG.

8 grudnia 2014 r.,

 

W siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG, które zatwierdziło zmiany Statutu Spółki i przyjęło tekst jednolity Statutu. 16 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zarejestrował nowy Statut EC ZG.

Pomoc ubogim mieszkańcom.

28 listopada 2014 r.,

 

Prezes Marian Babiuch oraz prokurent Mirosław Badurek  podpisali w imieniu EC ZG porozumienie z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, korzystającym z ciepła sieciowego. Spółka przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 70  tys. zł. Pomoc otrzyma około 200 rodzin.

„Klucz sukcesu” dla prezesa.

18 listopada 2014 r.,

 

Prezes Marian Babiuch został uhonorowany przez Redakcję Energetyki Cieplnej i Zawodowej nagrodą „Klucz sukcesu” za szczególny wkład w rozwój polskiej energetyki. Prezes odebrał nagrodę podczas VII Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”, która odbyła się w Licheniu.

Zielonogórska Firma 25–lecia.

12 listopada 2014 r.,

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. została laureatem Plebiscytu  „Zielonogórska Firma 25–lecia” organizowanego przez Gazetę Wyborczą i Miasto Zielona Góra.

Skąd ta zielona woda!?

3 listopada 2014 r.,

 

Informacja Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. dotycząca sprawy poruszonej w artykule pt. „Skąd ta zielona woda!?’’ w Gazecie Lubuskiej z dnia 3 listopada 2014 r.

W związku z modernizacją sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sulechowskiej (wspawanie rurociągów magistralnych w komorze ciepłowniczej i przyłączenie budynków przy ul. Skłodowskiej), 30 października br.  opróżniono z wody wyłączone z ruchu rurociągi. Do kanalizacji, a później do Gęśnika mogła się dostać zabarwiona na zielono woda z magistrali ciepłowniczej. Pragnę nadmienić, że woda  ta była całkowicie bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Elektrociepłownia stosuje  bezpieczny dla zdrowia barwnik, powszechnie używany do znakowania wody w zamkniętych obiegach ciepłowniczych, charakteryzujący się dużą wydajnością kolorystyczną.  Spółka wykonuje to również w interesie odbiorców ciepła. Po pierwsze -  w celu ograniczenia ubytków w sieci ciepłowniczej, po drugie – w celu szybkiego wykrycia ewentualnych nieszczelności (tzw. przebicia) na wymiennikach ciepłowniczych w budynkach mieszkalnych. Gdyby z naszego kranu popłynęła zielona woda, to wskazuje to na konieczność natychmiastowej naprawy wymiennika.

Elektrociepłownia będzie również w przyszłości stosować ten barwnik w zładzie ciepłowniczym. Spółka zapewnia, że wszelkie prace będzie wykonywać w taki sposób, żeby były bezpieczne i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
Jednocześnie przeprasza mieszkańców Zielonej Góry za to, że zabarwiona woda omyłkowo trafiła do Gęśnika.

Jerzy Wojnicz
Dyrektor Biura Spółki

Spółka wypłaciła dywidendę.

30 października 2014 r.,

 

Zgodnie z uchwałą ZWZ EC ZG z dnia 17 czerwca br., Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę z kwot przeniesionych z pozostałych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysków lat ubiegłych w wysokości 191 zł na jedną akcję.

40-lecie funkcjonowania Elektrociepłowni w Zielonej Górze..

17 października 2014 r.,

 

W Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40-lecia funkcjonowania Elektrociepłowni w Zielonej Górze z udziałem parlamentarzystów, władz regionalnych i miejskich, zaprzyjaźnionych instytucji i firm. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wręczył dyrektorom: Marianowi Babiuchowi, Piotrowi Olejniczakowi i Mirosławowi Badurkowi Nagrody Gospodarcze Miasta.   
więcej >>

Dzień otwarty EC ZG.

4 października 2014 r.,

 

Ponad 400 osób odwiedziło obiekty Elektrociepłowni „Zielona Góra” podczas Dnia otwartego Spółki.
więcej >>

EC ZG wspiera hospicjum.

27 września 2014 r.,

 

Dyrektor Jerzy Wojnicz w imieniu Spółki uczestniczył w akcji „Pola nadziei” - sadzenia żonkili przed zielonogórską Palmiarnią w ramach wspierania zielonogórskiego hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw. W akcji uczestniczyli przedstawiciele władz regionu, miasta, gminy oraz organizacji pozarządowych, szkoły, instytucje, przedsiębiorcy.

Sezon grzewczy rozpoczęty.

27 września 2014 r.,

 

Na prośbę Zarządców Spółdzielni i Wspólnot  rozpoczęto ogrzewanie mieszkań w budynkach mieszkalnych w Zielonej Górze.

Spółka płaci dywidendę.

26 sierpnia 2014 r.,

 

Zgodnie z uchwałą ZWZ EC ZG z dnia 17 czerwca br. w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. , akcjonariuszom EC ZG wypłacono dywidendę w kwocie 134,06 zł/akcję.

Nowa Rada Pracowników.

18 sierpnia 2014 r.,

 

W II turze wyborów pracownicy wybrali trzyosobową Radę Pracowników.

EC ZG nagradza fotografików.

5 sierpnia 2014 r.,

 

W ramach pleneru fotograficznego umożliwiono grupie 12 fotografików z FUJIKLUB w Zielonej Górze wykonanie zdjęć obiektów produkcyjnych Spółki. Fotografie były eksponowane na wystawie poplenerowej „Lato w Zielonej Górze” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Najlepsze prace Spółka nagrodziła - będą  wykorzystane podczas działań promocyjnych EC ZG.

Remont bloku gazowo – parowego zakończony.

25 lipca 2014 r.,

 

Od 1 do 23 lipca 2014 r. trwał planowy remont podstawowej jednostki wytwórczej  EC ZG - bloku gazowo – parowego. W tym czasie dokonano przeglądu wszystkich jego urządzeń. Od 23 do 25 lipca, zgodnie z harmonogramem, przeprowadzono ruch próbny bloku. Od 25 lipca trwa normalna jego eksploatacja. Podczas postoju  BGP ciepło do systemu dostarczały kotły gazowo – olejowe.

Aktualizacja Polityki.

24 lipca 2014 r.,

 

Zarząd EC ZG przyjął do stosowania do stosowania zaktualizowaną Politykę Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Nowa taryfa dla ciepła.

7 lipca 2014 r.,

 

Prezes URE zatwierdził taryfę dla ciepła EC ZG na okres 2014/2015. Wzrost średniej wskaźnikowej ceny ciepła dla odbiorcy końcowego od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r. wyniósł 5,03 %.

Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej.

25 czerwca 2014 r.,

 

Zarząd KOGENERACJI wyznaczył Laurenta Guillermina na przewodniczącego Rady Nadzorczej EC ZG.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC „Zielona Góra”.

17 czerwca 2014 r.,

 

We Wrocławiu w siedzibie KOGENERACJI odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC „Zielona Góra”. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności Spółki oraz finansowe za 2013 r., dokonało podziału zysku za 2013 r., udzieliło absolutorium członkom zarządu i Rady Nadzorczej oraz powołało w skład Rady Nadzorczej dwóch nowych członków – Laurent Guillermin i Jacques Mesdjian.

EC ZG przedsiębiorstwem czystszej produkcji.

9 czerwca 2014 r.,

 

Podczas konferencji 25-lecia Programu Czystszej Produkcji w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie przedstawiciel EC ZG Jerzy Wojnicz odebrał przyznane Spółce Świadectwo Czystszej Produkcji, certyfikat wpisu EC ZG do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 2013 r. Ponadto Spółka otrzymała również wyróżnienie za 18 lat uczestnictwa w Systemie Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w ramach Polskiego Programu Czystszej Produkcji.
galeria zdjęć >>

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

9 czerwca 2014 r.,

 

Thierry Doucerain zrezygnował z członkostwa i pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego w Radzie Nadzorczej EC ZG.

Odznaka dla prezesa EC ZG.

30 maja 2014 r.,

 

podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze prezes Marian Babiuch został uhonorowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dziecka odznaką „Przyjaciel Dziecka”.

EC ZG partnerem konferencji.

29-30 maja 2014 r.,

 

W Zielonej Górze odbyła się konferencja „Gaz w Energetyce- technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” zorganizowana przez Nową Energię. Partnerami tej Konferencji byli EC „Zielona Góra” oraz EDF. Przedstawiciele EC ZG wystąpili z referatami: Prezes Marian Babiuch „Od węgla do gazu – przemiany w EC ZG” oraz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Krzysztof Gocłowski przedstawił „Doświadczenia z eksploatacji bloku gazowo – parowego w EC ZG”.  40 uczestnikom konferencji umożliwiono zwiedzenie obiektów produkcyjnych EC ZG.
galeria zdjęć >>

Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

27-29 maja 2014 r.,

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło w EC ZG audyt II nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001,  PN-EN 14001 oraz PN-N 18001/OHSAS 18001. We wstępnej ocenie audytorzy potwierdzili poprawność  funkcjonowania systemu.

Wysoka ocena EC ZG w zakresie kultury BHP.

26 maja 2014 r.,

 

W siedzibie Spółki odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. BHP,  podczas którego wybrano Lidera BHP I kwartału 2014 r. Został nim Józef Woźniak, monter urządzeń ciepłowniczych w Rejonie Eksploatacji nr 1. Potwierdzono również że EC ZG osiągnęła w 2013 r. w zakresie kształtowania kultury BHP poziom 3,5 w skali DuPonta.

EC ZG Mecenasem Sulechowskiej Kultury.

23 maja 2014 r.,

 

EC ZG otrzymała tytuł  „Fryderyka” Mecenasa Sulechowskiej Kultury przyznany przez Sulechowski Dom Kultury, Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina i Gminę Sulechów.

Certyfikat ALSTOMU dla EC ZG.

21-23 maja 2014 r.,

 

Przedstawiciel EC ZG Krzysztof Gocłowski uczestniczył w  IX Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Elektrowni Parowych organizowanej w Kudowie Zdroju przez ALSTOM Power Sp. z o.o. Dyrektor odebrał przyznany Spółce certyfikat opieki serwisowej ALSTOM poświadczający spełnianie wymagań producenta turbozespołów w odniesieniu do eksploatacji gospodarki remontowej diagnozowania bieżącego stanu technicznego urządzeń EC ZG.

Rezygnacja przewodniczącego.

15 maja 2014 r.,

 

Philippe Castanet ZG zrezygnował z członkostwa i pełnienia funkcji przewodniczącego w Radzie Nadzorczej EC.

EC ZG uczestnikiem majowego pikniku.

1 maja 2014 r.,

 

 

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego ECZG uczestniczyła  w części wystawienniczej imprezy pn. „Piknik rodzinny Funduszy Europejskich – zmieniliśmy region – 10 lat lubuskiego w Unii Europejskiej”.  EC jest beneficjentem  środków finansowych z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Spółka prezentowała się jako ekologiczny wytwórca energii, stawiający na bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Rozwój miasta w skorelowaniu z rozwojem infrastruktury energetycznej.

30 kwietnia 2014 r.,

 

prezes Marian Babiuch podpisał z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim List intencyjny w sprawie współdziałania w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze.

EC ZG dzieli się dobrymi praktykami.

28 kwietnia 2014 r.,

 

dyrektor Jerzy Wojnicz uczestniczył w konferencji pn. Ograniczanie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy, która odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Przedstawiciel EC ZG, reprezentujący również Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wystąpił z referatem pt. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w EC ZG  - dobre praktyki.

Spółka wdraża telemetrię na sieci ciepłowniczej.

28 kwietnia 2014 r.,

 

Zarząd EC ZG wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Mazel w Zielonej Górze na zadanie pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie systemu telemetrii w EC Zielona Góra”.

Głos za rozwojem kogeneracji w Polsce.

23 kwietnia 2014 r.,

 

 

prezes Marian Babiuch uczestniczył w roli eksperta w obradach IV Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. W swoim wystąpieniu w panelu dyskusyjnym M. Babiuch podkreślił konieczność rozwoju kogeneracji w Polsce jako istotnego elementu efektywności energetycznej, ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystania zasobów.

EC ZG na „Liście 500”.

23 kwietnia 2014 r.,

 

w rankingu największych firm polskich („Lista 500” Rzeczpospolitej)  EC ZG znalazła się na 497 miejscu..

Nowy prokurent.

11 kwietnia 2014 r.,

 

w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania  Spółki, Zarząd podjął decyzję o udzieleniu prokury dyrektorowi Mirosławowi Badurkowi. 25 kwietnia prokura została wpisana do KRS.

Nagrody dla najlepszych z BHP.

31 marca 2014 r.,

 

podczas spotkania Komitetu Sterującego BHP, wręczono nagrody (bony towarowe) pracownikom EC ZG, którzy zgłosili w 2013 r. najwięcej niezgodności z zakresu BHP. Wygrał Tomasz Lewczuk. Kolejne miejsca zajęli: Waldemar Janas, Wiesław Oszczyk, Ryszard Ganczar, Magdalena Machinowska, Józef Woźniak.

EC ZG zmniejsza liczbę kotłowni.

24 marca 2014 r.,

 

na wniosek EC ZG Prezesa URE podjął decyzję zmieniającą koncesję Spółki na wytwarzanie ciepła – zmniejszono w niej liczbę lokalnych kotłowni gazowych do 16. Ich łączna moc zainstalowana wynosi 1,657 MW.

Spółka ekologiczna.

24 marca 2014 r.,

 

EC ZG została EC laureatem konkursu Jakość Roku 2013 w kategorii Ekologia organizowanego przez Fundację Qualitas. Patronami medialnymi są  Business & Lifestyle oraz  Biznes Raport. Kapituła konkursu oceniała skuteczność realizacji polityki jakości i ochrony środowiska, klarowność stosowanych procedur, stopień zaangażowania kadry w działalność prośrodowiskową oraz dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. 24 marca br. podczas uroczystej gali w Warszawie przedstawiciel EC ZG odebrał honorowy dyplom.  EC ZG uzyskała prawo do bezterminowego oraz swobodnego posługiwania się godłem EKO JAKOŚĆ ROKU 2013  we własnej działalności wizerunkowej.

Audytorzy oceniają.

6-7 marca 2014 r.,

 

w EC ZG odbył się Audyt Systemu Zarządzania Kulturą Bezpieczeństwa Pracy przeprowadzony przez audytorów z Grupy EDF w Polsce.  Spółka w tym zakresie otrzymała ocenę 3,5 w skali DuPonta.

Liderzy BHP.

24 lutego 2014 r.,

 

odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. BHP, podczas którego wybrano i nagrodzono Lidera IV kwartału BHP Wiesława Oszczyka – operatora BGP.
Ponadto wybrano i nagrodzono Lidera BHP Podwykonawca 2013 – Jana Lubarta, pracownika firmy PUH Almar oraz Olafa Andrysiaka, pracownika firmy PHU Esox.

Węgiel wyjeżdża z EC ZG.

17 lutego 2014 r.,

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest jedną z pierwszych w Polsce elektrociepłowni zawodowych, która zrezygnowała z paliwa węglowego na rzecz gazu. 17 lutego 2014 r. z hałdy węgla, który pozostał na placu (około 10 tys. ton) załadowano prawie 2,4 tys. ton węgla na wagony (40 dużych węglarek). Węgiel został sprzedany do KOGENERACJI. Ostatnie wahadło z węglem odjechało 18 marca br.
galeria zdjęć >>

Minister powołał na doradcę.

13 lutego 2014 r.,

 

Minister Gospodarki powołał prezesa EC ZG Mariana Babiucha w skład Zespołu Doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki.

1000 dni bez wypadku w EC ZG.

4 lutego 2014 r.,

 

w siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Elektrociepłowni, Oddziału lokalnego EDF Polska, przedstawicieli firm współpracujących na terenie EC na z okazji 1000 dni bez wypadku w EC „Zielona Góra”. Uczestniczyli w nim również członkowie Zarządu Spółki, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze oraz jego zastępca, a także przedstawiciele drużyny Mistrza Polski na żużlu - Spar Falubaz Rafał Dobrucki, Jarosław Hampel i Kamil Kawicki.
galeria zdjęć >>

Aktywny udział w konferencji.

30 stycznia 2014 r.,

 

prezes Marian Babiuch i dyrektor ds. Handlu i Jakości Maciej Tomaszewski uczestniczyli w Kazimierzu Dolnym w XIV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. M. Babiuch wystąpił z prezentacją pt. „Polityka kogeneracyjna” w panelu o wyzwaniach stojących przed sektorem ciepłowniczym i kogeneracją. M. Tomaszewski wystąpił z referatem pt. „Zastosowanie ciepła systemowego do produkcji chłodu szansą na rozwój rynku ciepła”.


Działania Bieżące - Archiwum 2013