Działana Bieżące - Archiwum 2012

EC ZG laureatem Plebiscytu „Lubuski Anioł Roku” 2012.

29 grudnia 2012 r.,


podczas uroczystej gali Plebiscytu „Lubuski Anioł Roku” 2012, w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, rozdano nagrody osobom prywatnym i firmom, które pomagają innym, zwłaszcza potrzebującym. Plebiscyt organizowany jest przez Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” i lokalne media, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego i Prezydenta Zielonej Góry. Elektrociepłownię Zielona Góra nagrodzono za sponsorowanie imprez, organizacji pozarządowych oraz finansową pomoc najbiedniejszym mieszkańcom Zielonej Góry.

Tradycyjna Wigilia z emerytami i rencistami Spółki.

19 grudnia 2012 r.,


odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami Spółki.

Integracyjna Zabawa Mikołajkowa.

16 grudnia 2012 r.,


w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się wspólna Zabawa Mikołajkowa dzieci i wnuków pracowników EC ZG i EDF Polska CUW oraz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”.

Wspólne ćwiczenia ze strażakami.

12 grudnia 2012 r.,


na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra odbyły się wspólne ćwiczenia z jednostkami ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie usuwania skutków nieszczelności zbiornika nr 2 magazynującego kwas solny w EC ZG. Opary trującego kwasu wydostały się zewnątrz, w formie chmury, z wiatrem, przemieściły się w stronę budynku Remontów i Inwestycji. Zarządzono ewakuację pracowników z zagrożonej strefy. Dwóch monterów remontów urządzeń gospodarki wodno – ściekowej, w ubraniach kwasoodpornych i maskach z pochłaniaczem par kwaśnych, zabezpieczyło miejsca zdarzenia i podjęło wstępne działania w celu powstrzymania wycieku. Jeden z nich uległ poparzeniu kwasem. Straż pożarna po przybyciu na miejsce awarii udzieliła pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz przez kilka godzin , zgodnie z procedurami, usuwała skutki awarii.

Spotkanie z odbiorcami ciepła.

30 listopada 2012 r.,


w Zielonej Górze odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie przedstawicieli EC ZG z odbiorcami ciepła sieciowego, których m.in. poinformowano o kierunkach rozwoju systemu ciepłowniczego oraz usług ciepłowniczych.

Darowizna EC ZG dla ubogich mieszkańców.

30 listopada 2012 r.,


w zielonogórskim ratuszu, w gabinecie prezydenta Zielonej Góry, członkowie Zarządu EC ZG Marian Babiuch i Roman Traczyk podpisali z Prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim porozumienie w sprawie pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którzy korzystają z ciepła dostarczanego przez Spółkę. Na mocy porozumienia EC ZG przekaże Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej darowiznę w kwocie 70 tys. zł. Poprzez MOPS pieniądze trafią do najuboższych rodzin na pokrycie zadłużenia w opłatach za ciepło. W ten sposób Spółka wspomaga mieszkańców Zielonej Góry od 2008 r. Skorzystało już z niej około 900 rodzin. W tym roku pomoc otrzyma prawie 200 rodzin.

FOTO DAY w EC ZG.

24 listopada 2012 r.,


na terenie Spółki zorganizowano „Foto Day w EC ZG” z udziałem kilkunastu fotografików z portalu MM Zielona Góra, którym udostępniono do sfotografowania obiekty produkcyjne. Po 4 grudnia br., jury złożone z pracowników Gazety Lubuskiej i EC ZG wybierze najlepsze prace. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Złoty Dukat Lubuski dla prezesa EC ZG.

19 listopada 2012 r.,


podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród przyznanych przez Sejmik. Wśród kilku wyróżnionych nagrodę Złoty Dukat Lubuski otrzymał prezes EC ZG Marian Babiuch za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu. Nagrodę wręczyli Marszalek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz przewodniczący Sejmiku Tomasz Możejko.

EC ZG wspiera tenisistów na wózkach.

7-11 listopada 2012 r.,


Spółka wsparła Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa na Wózkach „Tennis Wheelchair” w organizacji XVII Halowych Mistrzostw Polski w Tenisie na Wózkach, które odbyły się w dniach 7 – 11 listopada w Drzonkowie.

ELEKTROCIEPŁOWNIA POMAGA NIEPEŁNOSPRAWNYM SPORTOWCOM.pdf

Ranking największych polskich przedsiębiorstw.

24 paździrnika 2012 r.,


w rankingu 2 000 największych polskich przedsiębiorstw w roku 2011 zorganizowanym przez gazetę „Rzeczpospolita” EC ZG zajęła 749 miejsce.

Nowa kotłownia przekazana do eksploatacji.

18 października 2012 r.,


Prawie 200 osób uczestniczyło w uroczystości przekazania do eksploatacji kotłów gazowo – olejowych. 18 października 2012 r., na terenie EC „Zielona Góra”, przed budynkiem kotłowni, wstęgę przecinali Dyrektor Mostostalu Tadeusz Szymański, Senator RP Stanisław Iwan, Wicewojewoda Lubuski Jana Świrepo, Zastępca Prezydenta Zielonej Góry Dariusz Lesicki, Prezes EDF Polska Philippe Castanet oraz Prezes EC ZG Marian Babiuch. Kotły poświęcił ks. biskup Adam Dyczkowski. Dyrektor ds. technicznych EC ZG Piotr Olejniczak przedstawił historię inwestycji.
więcej >>

Koniec ery węgla w EC ZG.

18 października 2012 r.,


Nowe kotły stanowią źródło szczytowe, a w przypadku awarii bloku gazowo – parowego (BGP), podstawowego źródła wytwórczego energii elektrycznej i ciepła - źródło rezerwowe. Będą podstawowym źródłem ciepła w okresie planowych remontów BGP (w sezonie letnim). Będą opalane nadwyżkami gazu w ramach istniejącej umowy długoterminowej na dostawy gazu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem lub, w przypadku wykorzystania całej dostępnej mocy godzinowej w gazie, olejem opałowym, stanowiącym jednocześnie paliwo rezerwowe.
więcej >>

Dzień Otwarty.

6 października 2012 r.,


zorganizowano "Dzień Otwarty EC ZG". Obiekty produkcyjne Spółki zwiedziło 650 osób.

Sezon grzewczy rozpoczęty.

27 września 2012 r.,


rozpoczął się sezon grzewczy (ciepło dostarczono na prośbę Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz ZGKiM).

Zakładowy konkurs wiedzy o BHP.

12 września 2012 r.,


w EC ZG przeprowadzono zakładowy konkurs wiedzy o bhp. Zwycięzcy – Jerzy Ratajczak, Grzegorz Wójcik, Ireneusz Kotlarski uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Bhp Pracowników Elektrowni i Elektrociepłowni, który odbył się w dniach 25 – 26 września w Złotnikach Lubańskich, zajmując 9,10,34 miejsca. Drużynowo w klasyfikacji generalnej EC ZG była 6, wśród elektrociepłowni zajęła 2 miejsce.Zakończono planowy przegląd bloku gazowo - parowego.

23 lipca 2012 r.,


Od 1 do 23 lipca trwał przegląd bloku gazowo - parowego. W tym czasie pracował na bloku węglowym kocioł parowy K-1 oraz turbozespół parowy TG-2. BGP załączono do ruchu o godz. 20.00.

Ćwiczenia w zakresie gaszenia pożaru zbiorników z olejem opałowym.

19 lipca 2012 r.,

w godzinach od 9.30 do 11.00 , na terenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” , odbyły się ćwiczenia ppoż. z udziałem kilkunastu jednostek bojowych Państwowej Straży Pożarnej. W ramach ćwiczeń strażacy gasili pożar zbiornika z olejem opałowym o pojemności 1500 m3 oraz zabezpieczali przed pożarem drugi zbiornik z olejem. Dyrektor EC zarządził ewakuację osób z budynków sprężarkowni oraz warsztatu remontowego. Obserwatorzy z PSP pozytywnie ocenili działanie strażaków oraz służb EC ZG.

>> Fotorelacja z tego wydarzenia dostępna w naszej Galerii.

Ukonstytuowały się władze Rady Nadzorczej.

10 lipca 2012 r.,


Odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji. Rada działa w sześcioosobowym składzie. Przewodniczącym został ponownie Philippe Castanet, wiceprzewodniczącym Krzysztof Wrzesiński, sekretarzem Henryk Peitler.

Spółka spłaciła kredyt.

2 lipca 2012 r.,


EC ZG dokonała spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu zawartej z bankami na finansowanie budowy bloku gazowo – parowego, w związku przystąpieniem do usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej EDF w Polsce (Cash Pool).

Odbiór głównego zadania w ramach projektu modernizacji bloku węglowego.

29 czerwca 2012 r.,


Podpisano końcowy protokół odbioru głównego zadania w ramach projektu budowy kotłów olejowo – gazowych, którego wykonawcą było konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Comax Katowice. Zakończenie inwestycji nastąpiło w terminie, zgodnie z budżetem i bez wypadków.

Ruch próbny nowych kotłów.

11 czerwca 2012 r.,

rozpoczął się 72 – godzinny ruch próbny kotła olejowo – gazowego KW-5.

EC ZG wspomaga instytucje społeczne.

11 czerwca 2012 r.,

w siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste przekazanie darowizn wypracowanych w ramach IV edycji konkursu BHP „Pracuj bezpiecznie”. Łączna kwota wynosi 18 800 zł. „Czeki” przekazano przedstawicielom trzech instytucji z Zielonej Góry: Zespołowi Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”, Ośrodkowi Integracji Społecznej, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw.

URE zatwierdza taryfę dla ciepła EC ZG.

6 czerwca 2012 r.,

prezes URE zatwierdził taryfę dla ciepła na okres 2012/2013. Od 1 lipca br. wzrost średniej wskaźnikowej ceny ciepła dla odbiorcy końcowego wyniesie 7,7%.

Nasi na POWERPOL-HEAT.

5 czerwca 2012 r.,

przedstawiciele EC ZG uczestniczyli w Kazimierzu Dolnym w III edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno – Ciepłowniczego POWERPOL – POWERPOL HEAT. Prezes Marian Babiuch wystąpił z prelekcją „Ocena obowiązującego systemu wsparcia wysoko sprawnej kogeneracji i wynikające z tej oceny wnioski na przyszłość”. Dyrektor ds. Handlu i Jakości Maciej Tomaszewski wystąpił z prelekcją „Z węgla do gazu – przemiany w EC ZG”.

Dostawa oleju.

1 czerwca 2012 r.,

dostawa do EC ZG 25 cystern z olejem opałowym (1520 m3). Olej rozładowano do dwóch zbiorników przy bocznicy EC.

Umowa o współpracy z PSP.

1 czerwca 2012 r.,

EC ZG podpisała z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej umowę o współpracy w zakresie wspólnych działań prewencyjnych i ratowniczych na terenie EC oraz udostępniania sprzętu do działań ratowniczych.

Walne Zgromadzenie dzieli zysk.

31 maja 2012 r.,

we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. ZWZ przyjęło sprawozdania za 2011 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spółki. Powołało sześcioosobową Radę Nadzorczą na nową kadencję. Zgromadzenie przyjęło wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto w kwocie 80,98 mln zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 54,85 mln zł (99,00 zł/akcję). Wypłata dywidendy nastąpi 24 sierpnia br.

Dzień bioróżnorodności.

25 maja 2012 r.,

w ramach „Dnia bioróżnorodności” w EC ZG przyrodnik Andrzej Wąsicki wystąpił z wykładem dla pracowników Spółki o gatunkach roślin i zwierząt występujących na terenie Spółki. Z okazji Dnia Bioróżnorodności przekazano pracownikom do posadzenia młode drzewka i krzewy.

Dzień różnorodności.

24 maja 2012 r.,

w ramach „Dnia różnorodności” odbyło się w EC ZG spotkanie pracowników Spółki oraz EDF Polska CUW z prezesem Zrzeszenia START Zielona Górze Danutą Tarnawską oraz niepełnosprawnymi sportowcami sprinterką Ewą Zielińską, ciężarowcem Markiem Trykaczem i strzelcem Kazimierzem Byśkiem. Sportowcy opowiedzieli o swoich sukcesach sportowych i życiu prywatnym, pokazali medale Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostw Świata, w których brali udział. Na parkingu przed budynkiem administracyjnym EC ZG rozegrano mecz reprezentacji EC ZG, EDF Polska CUW i Zrzeszenia START w grę boccia.

>> Fotorelacja oraz video z tego wydarzenia dostępne w naszej Galerii.

Pracownicy wybrali kandydatów do Rady Nadzorczej.

24 maja 2012 r.,

w II turze wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej EC ZG wybieranych przez pracowników wybrano Henryka Peitlera i Grażynę Sawicką. Zarząd złożył wniosek do ZWZ EC ZG o powołanie tych osób w skład Rady Nadzorczej.

EC ZG mecenasem sportu w Zielonej Górzej.

14 maja 2012 r.,

Prezydent Miasta Zielona Góra przyznał Elektrociepłowni „Zielona Góra” tytuł „Mecenasa Sportu” Miasta Zielona Góra za rok 2011 za wspieranie działalności sportowej w mieście.

Wizyta we Francji.

10-11 maja 2012 r.,

prezes Marian Babiuch wraz z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak, Prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim i nowym rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszem Kuczyńskim uczestniczyli w regionie Bordeaux w spotkaniu interesariuszy spółki EDF z Polski, Słowacji, Węgier, Belgii i Niemiec. Zwiedzili m.in. elektrownię jądrową w Le Blayais, zapoznali się zasadami funkcjonowania i współpracy spółek energetycznych z lokalnymi społecznościami.

Wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

7 maja 2012 r.,

w Warszawie, w Ministerstwie Gospodarki, odbyło się spotkanie laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, przedstawiciel EC ZG Maciej Tomaszewski odebrał z rąk Podsekretarza Stanu MG Grażyny Henclewskiej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza certyfikat wpisu do Polskiego Rejestru CPiOP.

Nagroda za tytuł.

24 kwietnia 2012 r.,

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze działając na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie „Europa nasz Dom” przyznał EC ZG nagrodę pieniężna w wysokości 7 tys. zł za uzyskanie przez Spółkę tytułu „Przedsiębiorstwa Przyjaznego Środowisku” w konkursie pod patronatem Prezydenta RP.

Prezes na kolejną kadencję.

18 kwietnia 2012 r.,


w Dychowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Wybrano nowe władze na kolejną kadencję. Ponownie prezesem Towarzystwa został prezes EC ZG Marian Babiuch.

miniec.jpg

Audyt w ECZG.

11 - 12 kwietnia 2012 r.,


audytor z firmy DuPont przeprowadził w EC ZG audyt, którego celem jest wyspecyfikowanie działań do doskonalenia pozwalających na zwiększenie efektywności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

miniec.jpg

Sesje wyjazdowe Komisji Gospodarki i Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zielona Góra.

11 kwietnia 2012 r.,


na zaproszenie prezesa EC ZG, w siedzibie Spółki odbyły się sesje wyjazdowe Komisji Gospodarki i Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miasta Zielona Góra. Radnym przedstawiono sprawy rynku ciepła w Zielonej Górze oraz plany rozwoju EC ZG. Goście zwiedzili również obiekty produkcyjne Spółki.

miniec.jpg

Porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie.

6 kwietnia 2012 r.,


podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy EC ZG i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie w zakresie przygotowania programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz działań dotyczących opracowania programu nowej specjalności kształcenia na kierunku Energetyka – „Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła".

miniec.jpg

EC ZG gospodarzem spotkania przedstawicieli firm energetycznych.

27 – 29 marca 2012 r.,
 

EC ZG była gospodarzem spotkania przedstawicieli firm energetycznych należących do grupy EDF (Dalkia, Bert, EDF Luminas, EDF CETAC), korzystających z usług serwisowych dla turbin gazowych wykonywanych przez koncern General Electric w oparciu o Umowę MMP ( Multiyear Maintenance Program) podpisaną pomiędzy EDF i GE. Wymieniono się doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami na temat realizacji prac remontowych oraz naprawy i dostaw nowych części przez GE w ramach umowy MMP.

miniec.jpg

Rada Nadzorcza w EC ZG.

6 marca 2012 r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG powołało w skład Rady Nadzorczej Jacka Piekacza.
mini-zpradem.jpg

Z prądem i pod prąd. Historia zielonogórskiej Elektrociepłowni.

23 lutego 2012 r.,

monografia „Z prądem i pod prąd. Historia zielonogórskiej Elektrociepłowni” napisana przez zielonogórskich historyków Roberta Skobelskiego i Ireneusza Wojewódzkiego była nominowana do „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego”. Konkurs przebiega pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego i Prezydenta Miasta Zielona Góra.
mini-kw5.jpg

Nowy kocioł KW-5.

23 lutego 2012 r.,
 
w ramach prac rozruchowych odpalono na gazie nowy kocioł KW-5.
001.jpg 002.jpg
mini-polityka.jpg

Polityka Jakości Środowiska Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

17 lutego 2012 r.,

Zarząd przyjął do stosowania w Spółce zaktualizowaną Politykę Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Grupy EDF w Polsce.
polityka-srodowiska-bhp-ECZ.jpg polityka-BHP-EDF.jpg
miniec.jpg

Rada Nadzorcza w EC ZG.

17 lutego 2012 r.,

Pan Harald Minkner zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej EC ZG w związku z tym, że EnBW przestała być pośrednim akcjonariuszem Spółki.
mini-edf.jpg

EDF zwiększa swój udział w spółkach.

16 lutego 2012 r.,
 
EDF zwiększył swój udział w spółkach, nad którymi do tej pory sprawował kontrolę wspólnie z EnBW, tj. w KOGENERACJI, Elektrowni Rybnik i EDF Polska CUW. W KOGENERACJI zwiększył swój udział do 50% + 1 akcja. W związku z tym EC ZG należy do Grupy kapitałowej EDF.
miniec.jpg

EC ZG jednym ze sponsorów zakupu sprzętu gaśniczego.

16 lutego 2012 r.,
 
dyrektor Piotr Olejniczak uczestniczył w uroczystym przekazaniu Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dwóch samochodów i naczepy-cysterny do przewozu 25 tys. litrów środków gaśniczych. EC ZG była jednym ze sponsorów zakupu ww. sprzętu gaśniczego.
mini-fps.jpg

Firma przyjazna środowisku.

10 lutego 2012 r.,

EC ZG została laureatem XIII Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Przedsiębiorstwo organizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Spółka zgłosiła projekt pn. „Budowa układu kotłów olejowo – gazowych w EC Zielona Góra SA”. Podczas uroczystej gali w Warszawie, dyrektor Mirosław Badurek odebrał w imieniu Spółki nagrodę i certyfikat „Firmy przyjaznej środowisku".
więcej >>
miniec.jpg

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki.

1 lutego 2012 r.,

prezydium parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki powołało Grupę Ekspertów Zespołu. Do prac w Grupie zaproszono prezesa EC ZG Mariana Babiucha.
minicieplo.jpg

Zapotrzebowanie na ciepło.

27 stycznia 2012 r.,

w związku z dużym spadkiem temperatury zewnętrznej i zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło, załączono do ruchu urządzenia bloku węglowego – kocioł parowy K-1 oraz turbozespół parowy TG-2. 30 stycznia uruchomiono kolejny kocioł parowy K-2.
miniintegracja.jpg

Spotkanie integracyjne.

20 stycznia 2012 r.,

w Zielonogórskiej Palmiarni odbyło się spotkanie integracyjne pracowników EC ZG oraz Oddziału lokalnego EDF Polska CUW.
miniec.jpg

Wizyta strażaków z Komendy Miejskiej PSP.

19, 26 stycznia 2012 r.,

strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze EC ZG wizytowali nowo wybudowane obiekty Spółki wyposażone w układy olejowe oraz gazowo –olejowe.

Wyłączenie bloku gazowo-parowego.

13 stycznia 2012 r.,

nastąpiło awaryjne wyłączenie bloku gazowo – parowego, spowodowane problemem w układach sterowania BGP. Postój turbozespołu gazowego trwał 2,2 godziny, turbozespołu parowego 3,5 godziny.
miniec.jpg

Koncepcja zabudowy bloku gazowo-parowego.

13 stycznia 2012 r.,

 

Zespół przygotowujący „Koncepcję zabudowy bloku gazowo-parowego w EC Zielona Góra z uwzględnieniem wykorzystania istniejącego parowego turbozespołu przeciwprężnego o mocy 12,8 MW” proponuje zabudowę bloku gazowo-parowego o łącznej mocy elektrycznej około 65 MWe.


Działania Bieżące - Archiwum 2011