Działania Bieżące - Archiwum 2011

 

miniec.jpg

Wybrano Konsorcjum Spółek.

28 grudnia 2011 r.,

wybrano konsorcjum spółek w składzie: TUiR WARTA S.A., STU Ergo Hestia S.A., PZU S.A. na wykonawcę ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku Elektrociepłowni „Zielona Góra” w roku 2012.
miniswieta.jpg

Spotkanie Wigilijne.

16 grudnia 2011 r.,

odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Dyrekcji, kierownictwa i przedstawicieli organizacji związkowych EC ZG z emerytami, rencistami Spółki.
111216.jpg

Ciepły dar od Elektrociepłowni.

16 grudnia 2011.,

Już po raz czwarty Elektrociepłownia pomogła mieszkańcom Zielonej Góry, mającym trudną sytuację materialną w opłaceniu rachunków za dostarczone ciepło do ogrzewania.
więcej >>
miniteatr.jpg

Zabawa Mikołajkowa.

4 grudnia 2011 r.,


w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze odbyła się wspólna Zabawa Mikołajkowa dzieci i wnuków pracowników EC ZG i EDF Polska CUW oraz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”.

miniec.jpg

Spotkanie z odbiorcami ciepła.

25 listopada 2011.,


w Zielonej Górze odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie przedstawicieli EC ZG z odbiorcami ciepła sieciowego.

minibialytygrys.jpg

Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2011.

18 listopada 2011 r.,

 

w Warszawie, podczas uroczystej gali na zakończenie konferencji Energetykon 2011, członkowi Zarządu EC ZG i KOGENERACJI Romanowi Traczykowi wręczono Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2011 za wybitny wkład w rozwój polskiej Energetyki.

mini4.jpg

Ranking Najlepszych Elektrociepłowni.

10 listopada 2011 r.,
 
10 listopada, EC ZG zajęła III miejsce w Ogólnopolskim rankingu najlepszych elektrociepłowni za rok 2011 organizowanym przez Strefę Gospodarki Biznes Magazyn -ogólnopolski dodatek do Gazety Prawnej.
 
minizdc.jpg

Nowa siedziba ZDC.

24 października 2011 r.,

 

uruchomiono nową siedzibę Zakładu Dystrybucji Ciepła - ZDC przeniósł się z ul. Miodowej na ul. Zjednoczenia 103. Zabudowana nieruchomość przy ul. Miodowej została sprzedana.

miniphotoday.jpg

Foto Day w EC ZG.

22 października 2011 r.,
 

w ramach konkursu „FOTO DAY w EC ZG” organizowanego przez portal zielonogórzan MM Zielona Góra i Gazetę Lubuską, umożliwiono 50 fotografikom wykonanie zdjęć elementów obiektów produkcyjnych Spółki.

014.JPG

Elektrociepłownia Zielona Góra 1991 - 2011.

19 października 2011 r.,


w Filharmonii Zielonogórskiej odbyły się uroczystości związane z 20-leciem działalności Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych i samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji, pracownicy EC ZG. 43 pracowników Spółki uhonorowano medalami „Za długoletnią służbę” oraz odznakami „Zasłużony dla Energetyki”.
więcej >>

8 października 2011 r.,
zorganizowano w Spółce „Dzień otwarty EC ZG” . W ciągu kilku godzin obiekty produkcyjne odwiedziło 590 osób.

7 października 2011 r.,
w Zielonej Górze rozpoczął się sezon grzewczy.

28 września 2011 r.,
w Zielonej Górze, podczas uroczystości związanej z otwarciem nowej siedziby Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego z udziałem m.in. Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Zielonej Góry, prezesa UDT, Okręgowego Inspektora Pracy, prezesowi Marianowi Babiuchowi wręczono odznakę „Zasłużony dla Dozoru Technicznego”.

23 września 2011 r.,
w Ochli koło Zielonej Góry odbyła się impreza integracyjna pracowników EC ZG,

22 września 2011 r.,
w Warszawie, podczas uroczystości z okazji 20-lecia PTEZ z udziałem wielu ministrów i polityków, prezes Marian Babiuch został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order wręczył minister w Kancelarii Prezydenta RP Jan Lityński,

19 września 2011 r.,
Elektrociepłownia „Zielona Góra” otrzymała wyróżnienie w trzeciej edycji konkursu Lubuski Lider Biznesu w kategorii firm dużych,

16 września 2011 r.,
odbyła się pierwsza sprzedaż przez EC ZG dodatkowo wyprodukowanej energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii,

16 września 2011 r.,
zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U.08.237.1656) Zarząd przyjął wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

16 września 2011 r.,
Zarząd podjął decyzję w sprawie w sprawie projektu wdrożenia w EC ZG Programu centralizacji obszaru HR,

13 września 2011 r.,
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze” podpisanej pomiędzy EC ZG i NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Kwota dotacji wynosi 36,223 mln zł,


9 września 2011 r.,
Zarząd dokonał przeglądu Systemu Zarządzania w Laboratorium zakładowym w oparciu o normę PN EN ISO 17025:2005. Uznał jego ciągłą przydatność, skuteczność, efektywność i zgodność ze zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia. W dniach 27 -28 września Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło w Laboratorium audyt nadzoru,

28 – 29 lipca 2011 r.,
w EC ZG odbył się audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania przeprowadzony przez audytorów z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Oceny audytorów potwierdziły, że ZSZ funkcjonuje prawidłowo i jest doskonalony.

27 lipca 2011 r.,
z wizytą w EC ZG przebywali wiceprezesi ENEA SA Przemysław Zalewski i Jakub Kamyk. Omawiano m.in. sprawy związane z rozwojem systemu elektroenergetycznego (110 kV) pod kątem budowy nowych mocy wytwórczych w EC ZG,

25 lipca 2011 r.,
zakończył się planowy przegląd bloku gazowo – parowego (rozpoczęty 1 lipca). Załączono blok do ruchu próbnego. Komercyjną sprzedaż z BGP rozpoczęto 29 lipca,

25 lipca 2011 r.,
z wizytą w EC ZG przebywał wicemarszałek Województwa Lubuskiego Jarosław Sokołowski. Zapoznał się z działalnością Spółki, zwiedził obiekty produkcyjne, na koniec wizyty wpisał się do Księgi pamiątkowej budowy bloku gazowo – parowego,

21 – 22 lipca 2011 r.,
odbyły się cykliczne spotkania informacyjne dyrekcji z kadrą kierowniczą EC ZG, a następnego dnia z członkami Rady Pracowników i przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych dotyczące prowadzonych przez Spółkę działań modernizacyjnych, inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych,

19 lipca 2011 r.,
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia EC ZG, które wyraziło zgodę na sprzedaż nieruchomości Spółki przy ul. Miodowej w Zielonej Górze (działki gruntowe i obiekty Zakładu Dystrybucji Ciepła),

28 czerwca 2011 r.,
w EC ZG przeprowadzono zakładowy konkurs wiedzy o bhp. Zwycięzcą został Jerzy Ratajczak z Wydziału Elektrycznego i AKPiA. Kolejne miejsca zajęli Wojciech Adamowski i Ireneusz Kotlarski,

16 czerwca 2011 r.,
w EC ZG, na zaproszenie prezesa Mariana Babiucha, przebywał z wizytą w EC ZG Janusz Steinhoff - były Wicepremier, Minister Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Zwiedził blok gazowo – parowy i wpisał się do Księgi pamiątkowej budowy BGP,

 

 

 

dyplomUrzeduDozoruTechniczn.jpg
16 czerwca 2011 r.,
podczas uroczystości związanych z jubileuszem 100-lecia Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, przedstawiciel EC ZG odebrał z rąk prezesa UDT Marka Walczaka statuetkę, medal UDT oraz dyplom przyznane Spółce w dowód uznania za wieloletnią dobrą współpracę oraz czynny udział w procesie doskonalenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego,
16 czerwca 2011 r.,
odbyły się ćwiczenia z udziałem jednostek bojowych Państwowej Straży Pożarnej w celu sprawdzenie przygotowania załogi EC ZG na wypadek pożaru w budynku administracyjnym. Oceniano zachowanie się pracowników w czasie zarządzonej ewakuacji, sprawdzono poprawność działań ratowniczych związanych z ewakuacją poszkodowanego na noszach oraz ewakuacji pracownika z 4 piętra przy użyciu drabiny. Oceny strażaków są pozytywne,

30 maja 2011 r.,
w siedzibie EC ZG odbyło się uroczyste przekazanie darowizn wypracowanych w ramach III edycji konkursu BHP „Pracuj bezpiecznie”. Łączna kwota wyniosła 19 600 zł. „Czeki” przekazano przedstawicielom trzech instytucji z zielonej Góry: Zespołowi Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”, Ośrodkowi Integracji Społecznej, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw,

27 maja 2011 r.,
w siedzibie KOGENERACJI we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC ZG. ZWZ przyjęło sprawozdania za 2010 r., udzieliło absolutorium członkom organów Spółki, przyjęło wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto w kwocie 86,3 mln zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 52 mln zł, pozostałą część przeznaczono na inwestycje,

20 maja 2011 r.,
w ramach „Dnia różnorodności” zorganizowano w EC ZG spotkanie pracowników z prezesem Fundacji Bezpieczne Miasto Zbigniewem Bartkowiakiem. Z. Bartkowiak miał wykład o subkulturach młodzieżowych działających w Zielonej Górze. W budynku administracyjnym wystawiono prace zielonogórskich grafficiarzy.
W tym samym dniu, w ramach Dnia Bioróżnorodności wykład miał przyrodnik i ornitolog Andrzej Wąsicki. Przedstawił ciekawostki przyrodnicze Zielonej Góry,
PracodawcaRoku2010.jpg
19 kwietnia 2011 r.,
w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Solidny Pracodawca Roku EC Zielona Góra otrzymała tytuł Solidny Pracodawca Ziemi Lubuskiej 2010,
 

15-19 kwietnia 2011 r.,
na stanowiskach w nowej kotłowni zamontowano kotły olejowo-
gazowe (5 wodnych i 1 parowy) oraz zbiorniki wody zasilającej i uzupełniającej.

5 kwietnia 2011 r.,
w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie Wiceminister Grażyna Henclewska
wręczyła certyfikaty wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej
Przedsiębiorczości. Wśród 42 organizacji i firm, które zostały wpisane do Rejestru na
rok 2010 była EC Zielona Góra,

11 marca 2011 r.,
Klub HDK PCK przy EC ZG zorganizował zbiorowe oddawanie krwi przez pracowników na terenie Spółki. W tym celu do siedziby Spółki przyjechał nowoczesny ambulans PCK. Zgłosiło się 35 pracowników, ale tylko część z nich została zakwalifikowana przez lekarza do oddania krwi. Ogółem zebrano 7 litrów krwi.

14 lutego 2011 r.,
odbyło się spotkanie informacyjne Zarządu i dyrekcji EC ZG z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz Radą Pracowników podsumowujące działalność Spółki w 2010 r. Podobne spotkanie odbyło się w styczniu z kadrą kierowniczą.

12 stycznia 2011 r.,
z wizytą w EC ZG przebywał Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak . Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Spółki oraz zwiedzili blok gazowo-parowy. Wizyta miała na celu zapoznanie się z osiągnięciami przemysłu w zakresie poprawy warunków pracy na przykładzie EC ZG. Omawiano również sprawy związane ze zmianą Kodeksu pracy,

1 stycznia 2011 r.,
EC ZG przystąpiła do współpracy z Centrum Usług Wspólnych EDF Polska. W związku z tym 15 pracowników EC ZG zostało przekazanych zgodnie z art. 23’ Kp do EDF Polska. Kolejnych 19 pracowników przeszło do EDF Polska w drodze rekrutacji. Nastąpiły zmiany w Regulaminie organizacyjnym Spółki. Całkowicie zlikwidowano pion Dyrektora ds. Finansów.
 

 Działania Bieżące - Archiwum 2010