Działania Bieżące

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA SPONSOREM ZIELONOGÓRSKIEJ SZKÓŁKI ŻUŻLOWEJ
15 czerwca 2021

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, utrzymuje współpracę z Zielonogórskim Klubem Żużlowym Falubaz, zostając sponsorem szkółki żużlowej na kolejny rok.

Podpisana w siedzibie Klubu umowa jest kontynuacją współpracy z lat poprzednich. Dzięki finansowemu wsparciu młodzi adepci sportu żużlowego będą mogli rozwijać swoje talenty, by w przyszłości stanowić o sile zielonogórskiej drużyny.

- Elektrociepłownia Zielona Góra współpracuje z klubem żużlowym od lat. Wspieramy młodych zawodników zielonogórskiego sportu, umożliwiając im dalszy rozwój. Jako zielonogórskie przedsiębiorstwo angażujemy się w lokalne projekty sportowe i społeczne – mówi Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Szkółka żużlowa organizuje systematyczne szkolenia sportowe dla młodzieży, w zakresie sportu żużlowego przy pomocy fachowej kadry trenersko – instruktorskiej. W ramach swojej działalności zrzesza i aktywizuje dzieci i młodzież do uprawiania sportu żużlowego – jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportu w Zielonej Górze. Ubiegłoroczne sukcesy młodzieżowców w postaci obrony tytułów mistrzowskich w turniejach Młodzieżowych Mistrzostw Polski par klubowych oraz Drużynowych Mistrzostw Polski juniorów świadczą o wysokiej jakości szkolenia. 

- Elektrociepłownia Zielona Góra od wielu lat należy do grona najważniejszych partnerów zielonogórskiego klubu. Dotyczy to wsparcia na wielu płaszczyznach. Nasze relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Sezon 2021 jest dla nas pod wieloma względami wyjątkowy. Wychowankowie naszego klubu odgrywają bardzo ważną rolę w ekstraligowym zespole. Mamy też za sobą bardzo udany nabór do szkółki żużlowej. Już wkrótce 15 młodych chłopców rozpocznie swoją żużlową przygodę. Wierzę, że w tej grupie znajdą się przyszli reprezentanci naszego zespołu w rozgrywkach ligowych. To wszystko nie udałoby się, gdyby nie wsparcie takich partnerów, jak zielonogórska elektrociepłownia  – podkreśla prezes zielonogórskiego klubu Wojciech Domagała.
 
Elektrociepłownia ponownie otwiera stacjonarne Biuro Obsługi Klientów
25 maja 2020

Przywrócona została stacjonarna obsługa klientów z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
 
Dla zachowania bezpieczeństwa klientów i pracowników, wprowadzono zasady obsługi zgodne z zaleceniami administracji państwowej:
 • obowiązek zakrywania ust i nosa,
 • obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska obsługi,
 • obowiązek zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych osób,
 • wewnątrz BOK może przebywać tylu klientów, ile jest uruchomionych stanowisk bezpośredniej obsługi.
Elektrociepłownia„Zielona Góra” nadal zachęca do korzystania w pierwszej kolejności z kontaktu zdalnego:
 • poczty tradycyjnej - korespondencję należy kierować na adres: 
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
ul. Zjednoczenia 103 
65-120 Zielona Góra
 • poczty elektronicznej - korespondencję należy kierować na adres: 
 • telefonów:

(+48) 68 4290 444
(+48) 68 4290 300 - Biuro Obsługi Klientów
Pogotowie Ciepłownicze 993 - obsługuje interwencje związane z awariami sieci ciepłowniczej

Komunikat w sprawie zgłoszenia zakończenia dostawy ciepła
7 kwietnia 2020
 
Z uwagi na wzrost temperatury powietrza i pojawiające się wnioski o zakończenie sezonu grzewczego
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. informuje o obowiązujących, w trwającym okresie epidemii
koronawirusa, zasadach zgłaszania wniosków o wyłączenie dostawy ciepła:
 • Odbiorca powinien zgłosić potrzebę wyłączenia dostawy ciepła na cele c.o. i/lub c.w.u. na
 • minimum 2 dni robocze przed planowanym terminem wyłączenia;
 • zgłoszenie powinno zawierać:
  • dokładny adres obiektu, którego dotyczy zgłoszenie;
  • datę wyłączenia;
  • imię, nazwisko, nr tel. osoby do kontaktu w sprawie zapewnienia dostępu do budynku/węzła cieplnego dla służb eksploatacyjnych Elektrociepłowni;
 • zgłoszenia składane w piątek po godz. 10:00 będą realizowane w kolejnych dniach roboczych (od poniedziałku do piątku);
 • w przypadku dużej ilości zgłoszeń realizacja będzie prowadzona wg kolejności zgłoszeń.
Zgłoszenia można składać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: bok@ec.zgora.pl
 
Elektrociepłownia „Zielona Góra” zachęca klientów do kontaktu zdalnego
13 marca 2020
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Elektrociepłowni „Zielona Góra”, zgodnie z zapisami „ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, Elektrociepłownia podjęła decyzję o tymczasowym (do odwołania) zamknięciu Biura Obsługi Klienta dla osób chcących załatwić sprawy osobiście.
 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej - korespondencję należy kierować na adres: 
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
ul. Zjednoczenia 103 
65-120 Zielona Góra
 • poczty elektronicznej - korespondencję należy kierować na adres: 
 • telefonów:

(+48) 68 4290 444
(+48) 68 4290 300 - Biuro Obsługi Klientów
Pogotowie Ciepłownicze 993 - obsługuje interwencje związane z awariami sieci ciepłowniczej

 

Rekordowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej
Rekordowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej
20 stycznia 2020


W 2019 roku Elektrociepłownia „Zielona Góra przyłączyła do sieci ciepłowniczej 67 obiektów pozyskując tym samym aż 13,1 MWt mocy cieplnej z realizacji nowych przyłączeń na pierwotnym oraz wtórnym rynku ciepła. Jest to najlepszy wynik od 2009 roku, odkąd Elektrociepłownia jest właścicielem sieci.

Ponad 60 proc. nowych mocy przyłączeniowych zostało zrealizowanych na rynku wtórnym, gdzie odbiorcą ciepła są właściciele istniejących obiektów użyteczności publicznej, którzy zmienili nieefektywne ekologicznie i ekonomicznie ogrzewanie na zasilanie z sieci ciepłowniczej. Pozostałe 40 proc. przyłączonej mocy to nowo budowane obiekty zabudowy wielorodzinnej oraz powstające w strefie aktywności gospodarczej obiekty handlowo-usługowe. To najlepszy wynik jaki udało się uzyskać zielonogórskiej elektrociepłowni w ciągu ostatnich 10 lat. 
W ciągu ostatnich 5 latach Elektrociepłownia przyłączyła do sieci ciepłowniczej 256 zielonogórskich budynków, których łączne zapotrzebowanie na moc cieplną wyniosło ponad 43,08 MWt. 
W 2019 roku w ramach realizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Elektrociepłownia „Zielona Góra” przyłączyła w sumie 3,9 MWt, z czego 2,4 MWt to działania zrealizowane na rynku wtórnym. Stało się to możliwe poprzez rozbudowę sieci i przyłączy do miejsc dotychczas pozbawionych możliwości korzystania z ciepła sieciowego oraz rosnącej świadomości odbiorców, którzy dostrzegają, że sieć ciepłownicza zapewnia komfort i bezpieczeństwo, a ciepło systemowe z zielonogórskiej elektrociepłowni jest bardziej przyjazne dla środowiska niż ogrzewanie mieszkań starymi, mało efektywnymi i często niebezpiecznymi piecami.
Elektrociepłownia przyłączyła w 2019 roku ponad 93 proc. nowo powstałych obiektów w Zielonej Górze, a 25 budynków zmieniło dotychczasowe ogrzewanie na zasilanie z sieci ciepłowniczej. Dzięki uruchomionym programom na rynku wtórnym mieszkańcy zlikwidowali niebezpieczne podgrzewacze gazowe na rzecz dostawy ciepłej wody użytkowej z dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. 
W ramach nowych przyłączeń w 2019 roku wybudowano około 3,9 km nowych odcinków sieci cieplnej, w tym 1 km dla potrzeb zasilania obiektów na terenie Szpitala Uniwersyteckiego wraz z nowo powstającym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Są to największe obiekty przyłączone w ubiegłym roku. Prace na tym terenie będą kontynuowane w 2020 roku, a nowo budowane Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zostanie zasilone w ciepło oraz chłód wytwarzany z ciepła sieciowego, produkt rozwijany na zielonogórskim rynku ciepła. W minionym roku przyłączono również budynki szkół przy ul. Botanicznej oraz kamienice w zabytkowej części Starówki wraz z nowymi obiektami w tym rejonie. 
W 2019 roku rozpoczęte zostały prace polegające na likwidacji węzłów grupowych i zastąpieniu ich nowymi indywidualnymi węzłami dwufunkcyjnymi wraz z budową nowych sieci i przyłączy. To program skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zapewnia on możliwość likwidacji podgrzewaczy gazowych, eliminując tym samym ryzyko zatrucia się czadem oraz pozwala na wymianę instalacji wewnętrznych przez odbiorców. W ramach tych działań w 2019 roku zostały wymienione sieci ciepłownicze wraz z przyłączami o łącznej długości 1,6 km.

Rekordowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej   Rekordowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej   Rekordowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej


 
V Bieg Dobrych Mikołajów w Zielonej Górze
V Bieg Dobrych Mikołajów w Zielonej Górze 
16 grudnia 2019
 
14 grudnia 2019 roku w Zielonej Górze, na ulicy Szosa Kisielińska, odbył się Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów organizowany przez Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać. W tym roku partnerem wydarzenia była PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, do której należy również Elektrociepłownia „Zielona Góra". 
 
Tegoroczny Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów to już jego piąta edycja. Corocznie w ramach wydarzenia organizowane są biegi dziecięce oraz bieg główny. Oprócz tego zawsze odbywa się Festiwal Świąteczny, podczas którego można nabyć ręcznie robione prezenty, wziąć udział w warsztatach dekorowania pierników, zjeść pyszne ciasto oraz spotkać najprawdziwszego Mikołaja. Pieniądze ze zbiórki organizowanej w ramach Biegu Dobrych Mikołajów, zostaną przeznaczone na rzecz potrzebujących, ubogich, niepełnosprawnych, ale też wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z Zielonej Góry, będących pod opieką Stowarzyszenia Twórczych Aktywnych Rodziców „STAR"
W tym roku w biegu uczestniczyło blisko 300 amatorów biegania. Całości imprezy towarzyszyła atmosfera zabawy, ale również sportowe emocje. Ciekawostką jest, że początkowo trasa biegu była wyznaczona w Parku Petów. Niestety bieg nie mógł się tam odbyć z powodu zakazu wstępu na teren zielony spowodowany wykryciem w zielonogórskich lasach wirusa ASF. 
Wszystkie środki zebrane w ramach opłat startowych i świątecznego kiermaszu w tym roku przekazujemy na rzecz Stowarzyszenia Twórczych Aktywnych Rodziców STAR, które dzięki nim są w stanie swoim podopiecznym zorganizować ferie zimowe oraz dodatkowe zajęcia językowe. Cieszę się bardzo, że mimo nieprzewidzianych trudności udało się bieg zorganizować. Impreza nie mogłaby powstać w takim kształcie bez wsparcia naszych sponsorów. Dziękuję PGE Energia Ciepła za wsparcie. Mam nadzieję na kontynuowanie współpracy w przyszłości - powiedziała Karolina Michalczak, prezes Stowarzyszenia Zielona Góra Zacznij Biegać.

V Bieg Dobrych Mikołajów w Zielonej Górze    V Bieg Dobrych Mikołajów w Zielonej Górze    V Bieg Dobrych Mikołajów w Zielonej Górze


 
Uroczyste obchody 45-lecia EC Zielona Góra

Uroczyste obchody 45-lecia EC Zielona Góra
25 października 2019


Elektrociepłownia „Zielona Góra" powstawała od 1971 roku.  Pierwsze urządzenia grzewcze zostały uruchomione w październiku 1974 r. Z tej okazji 25 października 2019 roku Elektrociepłownia „Zielona Góra" obchodziła Jubileusz 45-lat działalności. Z okazji 45-lecia na zielonogórskim deptaku, w okolicach Ratusza od 26 października do 8 listopada br. zorganizowana została wystawa zdjęć archiwalnych przedstawiająca historię zielonogórskiej Elektrociepłowni.

Również z okazji Jubileuszu, 25 października 2019 r. odbyła się uroczystość w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego z udziałem m.in. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, Wicewojewody Lubuskiego Wojciecha Perczaka, Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, oraz Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła Wojciecha Dąbrowskiego. Na uroczystej gali za zasługi dla branży ciepłowniczej i miasta Zielona Góra zostali uhonorowani wieloletni obecni i emerytowani pracownicy Elektrociepłowni.

Zniknął najwyższy punkt Zielonej Góry – komin bloku węglowego Elektrociepłowni Zielona Góra

 

Na terenie Elektrociepłowni „Zielona Góra”, należącej do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, trwają prace rozbiórkowe w pobliżu wyłączonego z użytkowania w 2012 roku bloku węglowego. Przy użyciu specjalnie sprowadzonego dźwigu został już rozmontowany komin H-80, który był najwyższym elementem krajobrazu miasta.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” od 2004 roku, po wybudowaniu bloku gazowo-parowego, produkuje energię elektryczną i ciepło w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Blok węglowy używany był jeszcze jako źródło dodatkowe do połowy roku 2012.

Na terenie Zielonogórskiej Elektrociepłowni przy nieczynnym bloku węglowym trwają prace rozbiórkowe i porządkowanie terenu pod przyszłe inwestycje. Zniknęła już bocznica kolejowa służąca do transportu węgla, a także urządzenia do odpylania spalin przy kominie H-80 i sam komin a także zdemontowana została ogromna suwnica bramowa. W zakresie prac zaplanowanych do marca 2020 roku znalazło się jeszcze wyburzenie galerii nawęglania i wieży przesypowej oraz uporządkowanie terenu.


Rozbiórka najwyższej konstrukcji na terenie zakładu, czyli komina H-80 była związana głównie ze stanem technicznym komina. Komin wolnostojący o konstrukcji stalowej z czterema przewodami spalin o przekroju 1,62 m miał aż 80 metrów wysokości i był wyburzany etapowo, zaczynając od szczytu, w drugiej połowie października 2019. Do całej operacji został sprowadzony specjalny dźwig LTM 1350 przez wykonawcę prac, spółkę JDK z Katowic.

 

EC Zielona Góra sponsorem młodzieżowej drużyny koszykarskiej SKM ZASTAL

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. oraz Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej Zastal Fatto Developer zawarły umowę sponsoringową na oficjalnym spotkaniu, które miało miejsce w nowo wybudowanej hali koszykarskiej MOSiR przy ulicy Amelii 5 sierpnia 2019 r. Dzięki wsparciu zielonogórskiej elektrociepłowni młodzieżowa koszykówka w mieście będzie mogła się dalej rozwijać i osiągać sportowe sukcesy.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” obejmie patronatem drużynę z rocznika 2003 prowadzoną przez trenera Kamila Czaplę. W poprzednim sezonie 2018/19 zespół odniósł sukces zajmując 7. miejsce w Finałach Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w maju w Zielonej Górze. Drużynę w większości stanowili wychowankowie SKM Zastal. W sezonie 2019/20 zespół będzie grał w rozgrywkach juniora oraz juniora starszego.
- Elektrociepłownia „Zielona Góra” współpracuje z SKM Zastal już od wielu lat. W ramach tej współpracy reprezentanci zielonogórskiej drużyny młodzieżowej gościli u nas w czerwcu podczas Dnia Otwartego, organizując krótki pokaz swoich umiejętności koszykarskich. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość wspierania sportu młodzieżowego, silnie związanego z Zieloną Górą i ważnego dla jej mieszkańców – powiedział Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu EC Zielona Góra.
SKM Zastal organizuje szkolenia sportowe z koszykówki dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez profesjonalną kadrę trenerów i instruktorów. Poprzez swoją działalność zrzesza i aktywizuje dzieci i młodzież, zachęcając je do rozwijania sportowej pasji. Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży odbywają się w hali do koszykówki zlokalizowanej na terenie MOSiR Zielona Góra przy ulicy Amelii 19. Jest to nowoczesny obiekt, który spełnia wszystkie wymagania niezbędne do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz rozgrywania zawodów koszykarskich na krajowym oraz międzynarodowym poziomie. Zielonogórski obiekt przyczynia się w ogromnym stopniu do podnoszenia poziomu sportowego zawodników i umożliwia młodym sportowcom, uprawianie tej dyscypliny w obiekcie, który wg branży koszykarskiej uznawany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Obiekt ten jest zasilany energią cieplną z sieci należącej do Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Duża popularność stoiska EC Zielona Góra na pikniku naukowym w Centrum Przyrodniczym

 

W sobotnie popołudnie 20 lipca 2019 r. w Zielonej Górze odbył się piknik naukowy pod nazwą „HALO, HALO KSIĘŻYC, TU ZIEMIA!” zorganizowany przez Centrum Nauki Keplera. Piknik dedykowany był rodzinom z dziećmi dla których wiele atrakcji przygotowało CNK i jego partnerzy. Jako partner wydarzenia, ECZG  wystawiła swoje stanowisko, które cieszyło się dużą popularnością wśród dzieci. Po wykonaniu zadania związanego z kosmosem, mogły one otrzymać gadżety i zabawki edukacyjne takie jak długopisy świecące czy kolorowanki związane tematycznie z elektrociepłownią i energetyką.

W ramach współpracy z EC Zielona Góra, podczas organizowanego w czerwcu 2019 r. Dnia Otwartego w PGE Energia Ciepła, CKN wystawiło swoje stanowisko, na którym odwiedzający mogli skorzystać ze specjalistycznych przyrządów optycznych i podejrzeć np. powierzchnię słońca. Teleskop i luneta  przystosowane do obserwacji tarczy słonecznej cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych gości, wzbogacając program naszego festynu.

Celem uczestnictwa EC Zielona Góra w pikniku naukowym było kontynuowanie współpracy nie tylko w kwestiach biznesowych, związanych z dostawą ciepła i chłodu z agregatów adsorpcyjnych, ale również wizerunkowych. Pracownikom Pionu Handlu EC Zielona Góra udało się przyciągnąć zainteresowanie i wzmocnić wizerunek przedsiębiorstwa silnie związanego z lokalną społecznością.

EC Zielona Góra oficjalnie dystrybutorem energii elektrycznej

 

11 lipca 2019 r. została opublikowana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca taryfę ECZG dla usług dystrybucji energii elektrycznej, zaś 15 lipca 2019 Prezes URE wydał decyzję - wyznaczając ECZG operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. W tym samym dniu Zarząd Spółki podjął uchwałę o wprowadzeniu taryfy do stosowania z dniem 1 sierpnia 2019 r.

W ten sposób zostały spełnione wszystkie warunki formalne i po raz pierwszy w swojej historii Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. może świadczyć usługę dystrybucji energii elektrycznej własnym systemem dystrybucyjnym - sieciami o średnim napięciu 6 kV oraz o niskim napięciu.
ECZG jako operator systemu dystrybucyjnego wspiera projekt „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zasilając bazę ładowania autobusów elektrycznych Miejskiego Zakładu Komunikacji energią elektryczną wytwarzaną w bloku gazowo-parowym. Na podstawie zatwierdzonej taryfy Spółka będzie mogła naliczać i pobierać opłaty za dystrybucję energii elektrycznej.
 

Decyzja URE

 

EC Zielona Góra sponsorem tytularnym młodzieżowej drużyny żużlowej Falubazu

 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., oraz Zielonogórski Klubu Żużlowy SSA podpisały umowę sponsoringową. Jedna z dwóch drużyn juniorów w klubie od maja  2019 r. nosi już nazwę Elektrociepłownia Falubaz Junior Zielona Góra.
 

5 lipca 2019 r. Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu EC ZG, oraz Adam Goliński, prezes ZKŻ SSA, spotkali się w siedzibie klubu żużlowego na ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze by podpisać umowę sponsoringową. Przekazane przez EC Zielona Góra środki zostaną przeznaczona m.in. na szkolenie zielonogórskiej młodzieży żużlowej, w tym na utrzymanie i rozwój drużyny juniorów, która otrzymała nazwę Elektrociepłownia Falubaz Junior Zielona Góra. Tym samym zielonogórska elektrociepłownia  stała się sponsorem tytularnym tej drużyny.

EC Zielona Góra wspiera finansowo zielonogórski żużel nieprzerwanie już od 2009 r. W trwającym obecnie sezonie, m.in. dzięki wsparciu naszej spółki, zielonogórski, młodzieżowy żużel będzie mógł się dalej rozwijać i osiągać sukcesy. Aktualnie drużyna Elektrociepłowni Falubaz Junior Zielona Góra zakwalifikowała się do półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Gratulujemy sukcesu i czekamy na kolejne!

Pozorowany pożar w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

 

 

W 27 czerwca 2019 r., o godzinie 11:06 rozległy się syreny alarmowe na terenie zielonogórskiej Elektrociepłowni. Wkrótce potem pojawiło się aż osiem wozów straży pożarnej. Na szczęście były to tylko ćwiczenia przeciwpożarowe, które Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. organizuje minimum raz w roku we współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Organizowane ćwiczenia mają na celu testowanie stanu przygotowania przeciwpożarowego zakładu i podnoszenie standardów bezpieczeństwa. Czwartkowe ćwiczenie obejmowało: gaszenie dachu budynku turbiny gazowej z koszy na podnośnikach oraz z zakładowego systemu hydrantów, wynoszenie 2 osób poszkodowanych (w tym 1 manekina), udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu oraz ewakuację pracowników z budynku administracyjnego. Pierwsze wozy straży pożarnej dotarły na teren zakładu w ciągu zaledwie 6 minut od otrzymania zgłoszenia. W całej akcji udział wzięło osiem zastępów, również z Ochotniczej Straży Pożarnej z Przylepu, Zawady i Ochli. W trakcie działań gaśniczych wylano ok. 80 tys. litrów wody, która w przypadku prawdziwej akcji użyta byłaby wraz ze środkiem pianotwórczym. Całość ćwiczenia zamknęła się w godzinie a wszystkie jego cele zostały zrealizowane.

W sobotę 15 czerwca br., we wszystkich oddziałach i spółkach zależnych PGE Energia Ciepła S.A. miał miejsce Dzień Otwarty. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., jako jedna ze spółek zależnych PGE Energia Ciepła S.A., otworzyła swoje drzwi dla mieszkańców miasta. Już od godziny dziesiątej można było zwiedzić zakład z przewodnikiem, dowiedzieć się na czym polega a nawet zobaczyć z bliska proces wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz skorzystać z atrakcji kierowanych głównie do rodzin z dziećmi.

 

 

Dla odwiedzających przygotowano konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych oraz zabawy organizowane przez animatorów. Ze względu na wysoką temperaturę otoczenia, ogromną popularnością wśród najmłodszych cieszyły się zabawy z wykorzystaniem ręcznych pompek na wodę. Niektórzy dorośli znajdujący się w „polu rażenia” też skorzystali mimowolnie z tej formy aktywności. Przed słońcem można było schronić się pod zadaszeniem i skorzystać z poczęstunku.
Nad bezpieczeństwem zdrowotnym uczestników czuwali profesjonalni ratownicy medyczni.
Na uczniów i absolwentów szkół branżowych o profilu energetycznym czekało również stoisko związane z projektem „Energetyczna Kariera”, zainicjowanym niedawno w PGE Energia Ciepła S.A., którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi karierą w branży energetycznej. Przyszli energetycy mogli porozmawiać o specyfice pracy w tym sektorze ze specjalistami z Elektrociepłowni oraz przedstawicielami zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze.
Interesujące punkty programu zrealizowali partnerzy zewnętrzni Elektrociepłowni. Można było obserwować powierzchnię słońca za pomocą lunety z Centrum Nauki Keplera.
Goście mieli możliwość obejrzenia wyposażenia karetki neonatologicznej ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, której zakup dofinansowała min. zielonogórska Elektrociepłownia oraz zadawać pytania 4-osobowej załodze pojazdu. Odwiedzili nas również żużlowcy z drużyny młodzieżowej, sponsorowanej przez Elektrociepłownię, którzy zaprezentowali motocykl żużlowy. Wiele osób skorzystało przy tym z okazji i zrobiło sobie pamiątkowego zdjęcia. Młodzi koszykarze z SKM Stelmet Fatto Developer dali również pokaz umiejętności koszykarskich.
Elektrociepłownia dorobiła się już grupy stałych fanów uczestniczących  rok rocznie w Dniu Otwartym. Tym razem zakład odwiedziło blisko 400 osób. Już teraz zapraszamy do nas za rok.

Audyt zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zakończony wynikiem pozytywnym

 

 

W dniach 11-13 czerwca 2019 roku, w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. odbył się I audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audytorzy zewnętrzni z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie pozytywnie ocenili zgodność Zintegrowanego Systemu Zarzadzania z wymaganiami norm, a także skuteczną realizację założonych celów i Polityk. Audyt potwierdził, że wprowadzone w EC ZG standardy zarządzania, wyznaczone normami: PN-EN 9001:2015 (jakość), PN-EN 14001:2015 (środowiskowy) i PN-N 18001:2004/OHSAS 18001:2007 (bhp), są stosowane i realizowane zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, a proces przebiega prawidłowo. Wynikiem audytu jest rekomendowanie przez Audytorów utrzymania ważności certyfikatu dla EC ZG.
Kolejny, II audyt nadzoru jest planowany w Spółce na czerwiec 2020 roku.

Nowe biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu – seminarium w Zielonej Górze

11-12 kwietnia 2019 r.

 

W dniach 11-12 kwietnia 2019 w Zielonej Górze odbyło się seminarium Nowe biznesy dla Ciepłownictwa i Przemysłu, którego partnerem była PGE Energia Ciepła S.A. Zakres tematyczny tej edycji seminarium zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Energia obejmował ciepło odpadowe, magazyny ciepła oraz chłód z ciepła sieciowego. Przedstawiciele Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.  zaprezentowali doświadczenia w wytwarzaniu chłodu z ciepła sieciowego.
Wśród 19 prelegentów reprezentujących przemysł ciepłowniczy, inżynierów i akademików związanych z branżą ciepłownictwa znalazło się dwóch przedstawicieli EC ZG - Robert Malarczyk, Kierownik Wydziału Marketingu i Rozwoju oraz Tomasz Suchodolski, Specjalista ds. Elektrycznych i AKPiA. Zaprezentowali oni doświadczenia EC ZG związane z wytwarzaniem chłodu z ciepła sieciowego w dwóch lokalizacjach na terenie miasta. W kończącym pierwszy dzień seminarium panelu dyskusyjnym uczestniczył również Krzysztof Kwiecień, Prezes Zarządu EC ZG reprezentujący również Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.
Oprócz prezentacji, towarzyszących im rozmów i dyskusji panelowej, uczestnicy seminarium mieli możliwość zobaczenia instalacji wytwórczych EC ZG oraz obejrzeć z bliska dwa agregaty adsorpcyjne zainstalowane przez EC ZG w Centrum Przyrodniczym i Planetarium Wenus. Uczestników oprowadzali najbardziej doświadczeni pracownicy EC ZG a dodatkową atrakcją dla odwiedzających nasze miasto  była możliwość przejazdu do miejsc zwiedzania udostępnionym miejskim autobusem z napędem elektrycznym.

Dzięki Grupie PGE powstają kolejne „lasy pełne energii”

 

Pracownicy Elektrociepłowni „Zielona Góra” wspierani przez młodzież szkolną z Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze oraz wolontariuszy, posadzili w tym roku ok. 3000 drzew w ramach 19. edycji akcji „Lasy pełne energii” realizowanej w ramach Grupy PGE. W Zielonej Górze sadzenie lasów przeprowadzono po raz drugi, w tym roku dołączając do akcji organizowanej przez Nadleśnictwo Zielona Góra i Przytok.

„Lasy pełne energii” to autorska inicjatywa proekologiczna zapoczątkowana przez PGE Dystrybucja, a obecnie realizowana we wszystkich kluczowych spółkach Grupy PGE. W ubiegłym roku akcja sadzenia lasów przyciągnęła ponad 2 tysiące pracowników, którzy posadzili młode drzewa na terenie aż 14 województw. Dzięki współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych i pod opieką leśników, wspólnie z młodzieżą szkolną, harcerzami i lokalnymi społecznościami, przez 18 lat Grupa PGE posadziła blisko pół miliona drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

Dzięki akcji „Lasy pełne energii” PGE realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. Zmniejsza tym samym swój wpływ na środowisko, podnosi świadomość proekologiczną uczestników oraz wspiera postawy ekologiczne i aktywizuje otoczenie spółek Grupy PGE w obszarze troski o środowisko naturalne. Sadzenie lasów wpisuje się również w rozwijaną w Grupie PGE ideę zielonego biura, polegającą na rozważnym korzystaniu z zasobów, m.in. wody i energii, segregowaniu śmieci, a także ograniczaniu liczby wydruków w biurach. Coroczną akcją sadzenia młodych drzew, Grupa PGE obchodzi Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., która dołączyła do Grupy PGE w 2017, uczestniczyła w akcji sadzenia lasów po raz drugi. Oprócz pracowników elektrociepłowni, ich rodzin i znajomych, w tegorocznej edycji „Lasów pełnych energii” do akcji dołączyli uczniowie klasy elektrycznej z Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Reprezentacja elektrociepłowni wsparła akcję sadzenia lasów organizowaną przed Lasy Państwowe w okolicach lotniska w Przylepie. Przy pięknej pogodzie i dzięki znakomitej organizacji ze strony leśników, 40 osobowa grupa posadziła ok. 3000 sosen i brzóz.

W tym roku kluczowe spółki Grupy PGE również planują pomagać leśnikom w odbudowie lasów, realizując przy tym 13. i 17. cel zrównoważonego rozwoju (SDG) – działania w dziedzinie klimatu oraz partnerstwo na rzecz celów. Sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec pogorszającej się w ostatnich latach jakości powietrza związanej z tzw. niską emisją, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego. Dodatkowo akcja wspiera edukację i świadomość ekologiczną oraz kształtuje postawy ekologiczne wszystkich uczestników akcji.

Do tej pory w ramach akcji „Lasy pełne energii” Grupa PGE posadziła ok. pół miliona młodych drzew. Ponadto, w toku rekultywacji terenów pogórniczych, na terenie Kopalni Bełchatów i Kopalni Turów posadzono łącznie (do końca 2018 roku) około 46,5 miliona drzew i krzewów.
 

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. w debacie o przeciwdziałaniu smogowi

25 lutego 2019 r.

 

25 lutego 2019 w siedzibie Gazety Lubuskiej odbyła się debata na temat zanieczyszczenia powietrza i zagrożeń jakie niesie za sobą. Była to już czwarta debata w tym cyklu zorganizowana przez wydawcę Gazety Lubuskiej. Odpowiadając na zaproszenie redakcji, w panelu ekspertów uczestniczył również Krzysztof Kwiecień,  Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Wśród ekspertów biorących udział w debacie byli również obecni reprezentanci Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra, Biura Ochrony środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska a także, z sektora prywatnego, przedstawiciele BETKOM sp. z o.o., EWE energia sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwa PUT kAS.
Debata koncentrowała się na przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji, czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów generowanej w głównej mierze przez piece grzewcze i kotłownie w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wśród poruszanych aspektów problemu smogu w mieście oraz sposobów  zapobiegania temu zjawisku omówiono m.in. możliwości techniczne monitorowania jakości powietrza przy pomocy specjalnego dronu, możliwości Straży Miejskiej w kwestii przeprowadzania kontroli gospodarstw domowych w trakcie całej doby, dostępność różnych paliw wykorzystywanych do ogrzewania, możliwości uzyskania dofinansowania przy wymianie starych instalacji grzewczych dla indywidualnych gospodarstw domowych. W kontekście promowania ekologicznego ciepła sieciowego, rozmawiano również o roli edukacji i budowaniu świadomości o zagrożeniach wynikających z  palenia w przydomowych kotłowniach śmieciami i paliwami stałymi niskiej jakości.
W trakcie całej debaty eksperci zgadzali się, że ciepło systemowe jest najlepszym rozwiązaniem, tam gdzie występuje sieć ciepłownicza. Prezes Krzysztof Kwiecień podkreślał, że w obrębie miejskiej sieci ciepłowniczej, tam gdzie jest możliwość przyłączenia obiektów do ekologicznego ciepła systemowego, nie powinny być instalowane kotły indywidualne. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., w przeciwieństwie do kotłów indywidualnych, spełnia bardzo rygorystyczne normy emisyjne, a ponadto wytwarza energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną w wysoce efektywny sposób.
Omawiany był również wątek emisji pochodzącej z transportu drogowego w centrum miast. W tej kwestii Prezes Krzysztof Kwiecień zwrócił uwagę, na uczestnictwo Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., w projekcie elektromobilności polegającym na zasilaniu stanowisk ładowania autobusów elektrycznych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

 

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE