ROZPOCZĘCIE, ZAKOŃCZENIE SEZONU GRZEWCZEGO

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. informuje o obowiązujących, w trwającym okresie epidemii
koronawirusa, zasadach zgłaszania wniosków o włączenie / wyłączenie dostawy ciepła:
 • Odbiorca powinien zgłosić potrzebę włączenia / wyłączenia dostawy ciepła na cele c.o. i/lub c.w.u. na
 • minimum 2 dni robocze przed planowanym terminem wyłączenia;
 • zgłoszenie powinno zawierać:
  • dokładny adres obiektu, którego dotyczy zgłoszenie;
  • datę wyłączenia;
  • imię, nazwisko, nr tel. osoby do kontaktu w sprawie zapewnienia dostępu do budynku/węzła cieplnego dla służb eksploatacyjnych Elektrociepłowni;
 • zgłoszenia składane w piątek po godz. 10:00 będą realizowane w kolejnych dniach roboczych (od poniedziałku do piątku);
 • w przypadku dużej ilości zgłoszeń realizacja będzie prowadzona wg kolejności zgłoszeń.
 • W budynkach zgłoszonych do rozpoczęcia sezonu grzewczego wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania są szczelne i gotowe do napełnienia oraz rozpoczęcia sezonu grzewczego.
Zgłoszenia można składać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wyłącznie pocztą elektroniczną na

 

Grupa Kapitałowa PGE

PGE Energia Ciepła S.A.

Elektrociepłownia „Zielona Góra”
należy do PGE Energia Ciepła,
spółki z Grupy Kapitałowej PGE